Search
Close this search box.
eigen bijdrage zorg

De eigen maandelijkse bijdragen voor zorg is gedaald

De laatste jaren zijn er iets meer mensen die meerdere eigen bijdragen voor zorg betalen in vergelijking met voorgaande jaren. Het gaat om eigen bijdragen voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

In 2016 betaalde tien procent van de mensen in Nederland meer dan één eigen bijdrage. In 2021 was dat veertien procent van de mensen. De stijging van het aantal mensen dat alleen een eigen bijdrage vanuit de Zvw betaalt (van 1,6 miljoen in 2016 naar 2,2 miljoen in 2021) komt vermoedelijk door de vergrijzing. De stijging van het aantal mensen dat een eigen bijdrage voor geneesmiddelen betaalt komt waarschijnlijk door het op de markt komen van nieuwe geneesmiddelen. Deze mensen betalen voor deze zogenaamde stapeling van eigen bijdragen wel minder. In 2016 werd gemiddeld 117 euro per maand betaald. In 2021 was dat 84 euro.

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte IV was afgesproken dat de stapeling van eigen bijdragen in de zorg zou worden tegengegaan.

Bron: https://www.schulinck.nl/sociaal-domein-nieuws-mensen-betalen-minder-aan-eigen-bijdragen-voor-zorg/

Kraamzorg abonnement