Babyconnect

|

De behoefte aan goede digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners in de geboortezorg is groot. Zwangeren en moeders hebben we maken met verschillende zorgverleners die onderling patiëntinformatie niet of beperkt digitaal kunnen delen, omdat de... LEES MEER

Meerwaarde 13-weken-echo

|

Is het toevoegen van een 13-wekenecho aan de prenatale screening van meerwaarde voor een zwangere vrouw? Het meest logische antwoord lijkt ‘ja’, omdat het gunstig is om mogelijke aangeboren afwijkingen bij een kindje... LEES MEER

All-trans-retinoïnezuur en zwangerschap

|

Zwangere vrouwen die beroepsmatig bloot staan aan all-trans-retinoïnezuur lopen het risico dat dit hun ongeboren kind schaadt. De Gezondheidsraad adviseert om de stof te classificeren als een stof die wordt verondersteld toxisch te... LEES MEER

Antistoffen tegen coronavirus in moedermelk

|

De moedermelk van vrouwen die een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt, bevat antistoffen tegen het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC in samenwerking met andere instituten*. De onderzoekers... LEES MEER

Anticonceptiepil en psychische klachten

|

Een deel van de vrouwen die de anticonceptiepil gebruikt ervaart psychische klanten zoals depressieve gevoelens en minder zin in seks. Dit komt door een daling in het testosteronniveau, een hormoon dat onder andere... LEES MEER

24/7 Bereikbaarheid voor jonge ouders

|

Op 1 mei 2020 startte de 24/7 bereikbaarheid van organisaties voor jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland. Ouders van jonge kinderen kunnen nu 24 uur per dag, zeven dagen per week vragen stellen via chat,... LEES MEER

Obesitas en ontwikkelingsproblemen

|

Kinderen die meer dan drie maanden te vroeg geboren worden hebben een verhoogde kans op ontwikkelingsproblemen als hun moeder obesitas (BMI > 30) had tijdens de zwangerschap ten opzichte van te vroeg geboren... LEES MEER