Zoek
Sluit dit zoekvak.

“Kraamzorg CAO akkoord heeft geen draagvlak onder kraamverzorgenden”

KZ 3 2015 compleet DEF NEW 34 1

Op 15 december werd een onderhandelaarsakkoord voor de eerste Cao Kraamzorg bereikt. De partijen legden de afgelopen maand het akkoord met positief advies voor aan hun achterbannen. De vakbonden, CNV, FBZ, FNV en NU’91 hebben inmiddels aangegeven niet in te kunnen stemmen met het akkoord. Terecht, zo stelt de Nederlandse Beroepsvereniging van Kraamzorg. Zij reageerde met het volgende […]