Search
Close this search box.
cdc Vqt9v7v6g44 unsplash

Vergoeding kraamzorg in 2024: dit verandert er

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een basis zorgverzekering af te sluiten. De overheid bepaalt elk jaar wat er wel en wat er niet vergoed wordt vanuit het basispakket. Gelukkig is er ook voor kraamzorg een gedeeltelijke vergoeding, zodat kersverse ouders goed ondersteund en verzorgd worden. In 2024 wordt de aanspraak op kraamzorg flexibeler. In dit artikel leggen we uit wat er precies verandert.

Hoe zit het nu?

In 2023 valt kraamzorg grotendeels onder de basisverzekering, waardoor deze belangrijke zorg goed toegankelijk is. Kersverse moeders hebben momenteel recht op minimaal 24 en maximaal 80 uur kraamzorg. Deze uren worden verdeeld over maximaal tien dagen, gerekend vanaf de dag dat het kindje geboren is.

Wel zijn er wat voorwaarden en zaken om rekening mee te houden in 2023:

  • Mindering in uren: moet een vrouw na de bevalling langer in het ziekenhuis blijven? Er worden dan uren in mindering gebracht van het maximale aantal uren kraamzorg. Per opnamedag gaat het om 8 uur mindering. De dag waarop ze ontslagen worden uit het ziekenhuis is hierop een uitzondering.
  • Eigen risico: voor kraamzorg wordt geen eigen risico betaald. De zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Eigen bijdrage: wel is er een eigen bijdrage voor kraamzorg, al geldt dit niet voor iemand die in het ziekenhuis verblijft met een medische indicatie. Via een aanvullende verzekering kunnen vrouwen deze eigen bijdrage voor kraamzorg vergoed krijgen.

Kraamzorg in 2024

In 2024 wordt kraamzorg een stuk flexibeler. Momenteel kunnen vrouwen tot 10 dagen na de geboorte van het kind gebruikmaken van kraamzorg. In 2024 wordt dit uitgebreid naar 6 weken. Er is geen verandering in het maximale aantal uur kraamzorg en ook de eigen bijdrage blijft van kracht.

Het flexibeler inzetten van kraamzorg was een wens van veel kraamverzorgers. Zij pleiten al geruime tijd voor de mogelijkheid om de periode voor kraamzorg te verlengen tot na de standaard tien dagen na de bevalling. Deze verandering betekent dus niet dat er meer zorguren worden verstrekt, maar dat de zorg over een langere periode flexibeler kan worden ingezet.

Sommige gezinnen hebben meer behoefte aan bezoek van verzorgers na deze eerste tien dagen, terwijl andere gezinnen juist minder zitten te wachten op frequent bezoek. Deze aanpassing maakt het voor kraamverzorgers makkelijker om flexibeler te plannen.

Advertorial door Independer.

Kraamzorg abonnement