Zoek
Sluit dit zoekvak.
aanvullend geboorteverlof W

Extra geboorteverlof populair

Bijna driekwart van de vaders of partners die recht hadden op het aanvullend geboorteverlof heeft hiervan gebruik gemaakt. Dat blijkt uit een evaluatie van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Partners nemen na de geboorte van hun kind aanvullend geboorteverlof op van in totaal zes weken. Ruim 15 procent nam genoegen met de reguliere verlofperiode van een week.  De rest heeft geen gebruik gemaakt van de regeling voor extra verlof.

De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is in 2019 van kracht geworden en per 2020 uitgebreid. De wet houdt in dat vaders of partners in loondienst na een week betaald geboorteverlof, daar nog eens vijf weken aan vastplakken. Die extra vijf weken worden voor een deel vergoed door het UWV.

Van degenen die geen aanvullend verlof opnam, 26 procent, zei bijna de helft dat niet nodig te hebben. Sommigen gingen minder werken, en anderen stopten met werken. Ook een groot deel van de 26 procent had graag gebruik willen maken van het extra verlof, maar ze gaven aan dit financieel niet te kunnen trekken.  Vakbond FNV is hier kritisch over, omdat dit inhoudt dat partners met minder inkomsten ook minder gebruik maken van de regeling dan partners die meer verdienen. Daarom ziet de vakbond liever dat de overheid voortaan het salaris volledig doorbetaalt bij het aanvullende geboorteverlof.

De WIEG wordt na deze evaluatie niet gewijzigd, schrijft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer. De minister gaf aan dat het deels gaat om een cultuuromslag, en dat vraagt enige tijd. De coronamaatregelen hebben vrijwel zeker invloed hebben gehad op het gebruik en de effecten van het aanvullend geboorteverlof. Bijvoorbeeld het thuiswerken veranderde de verdeling van (extra) zorgtaken. Ook kan het goed zijn dat eventuele onzekerheid over de economische situatie of het wegvallen van inkomen als gevolg van de pandemie, invloed kunnen hebben gehad op het gebruik van het (aanvullend) geboorteverlof.

Het is te vroeg om nu al conclusies te trekken over de beoogde effecten van de WIEG, schrijft Van Gennip, zoals het leveren van een positieve bijdrage aan de band tussen het kind en de partner. Met de wet wordt ook beoogd de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Bron: nu.nl 

 

Kraamzorg abonnement