Search
Close this search box.

angstige vader zorgt voor angstig kind

Vaders lijken meer invloed op de angstontwikkeling van hun kind te hebben dan moeders. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Eline Möller, dat ze donderdag verdedigt aan de UvA. Volgens internationaal onderzoek heeft ruim 1 op de 10 kinderen tussen zes en twaalf jaar oud last van een angststoornis. Möller wilde beter begrijpen hoe het gedrag van ouders angstgevoelens bij kinderen dempt of juist vergroot. Kinderen bestuderen de emotionele gezichtsuitdrukkingen van hun ouders, bijvoorbeeld in spannende situaties. Dat heet social referencing, ofwel ‘vraagkijken’. Zo zien ze hoe ze zelf op zo’n situatie kunnen reageren, bijvoorbeeld bang of onverschillig.

Afgrond
Voor haar onderzoek bestudeerde Möller onder meer de reactie van 81 baby’s die onder toeziend oog van hun ouders over een plexiglasplaat boven een afgrond kropen. ‘Die was slechts 30 centimeter hoog, maar genoeg om twijfel te veroorzaken bij baby’s. Konden ze er veilig overheen?’ De reacties van zowel de baby’s als de ouders werden opgenomen op video, waarna Möller en haar collega’s later beoordeelden hoe angstig beiden keken. Uitkomst: hoe banger de vader, hoe banger de baby. De reactie van de moeders had duidelijk minder invloed.

Vaders hebben meer expertise met dreigend fysiek gevaar. Möller verklaart dit aan de hand de verschillende taken die vaders en moeders van oudsher hadden. ‘Evolutionair gezien hadden vaders meer te maken zaken als wilde dieren en rivaliserende soortgenoten.’ Moeders bekommerden zich meer om voeden en geruststellen. ‘Zo kun je zeggen dat vaders meer expertise hebben met dreigend fysiek gevaar. Kinderen lijken hun gezichtsuitdrukkingen daarom serieuzer te nemen.’

Ouders
‘Eerder werd vooral naar de invloed van moeders gekeken in zulk onderzoek, waarbij de onderzoekers het dan over ‘de ouders’ hadden’, zegt Maaike Nauta, universitair hoofddocent klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en niet betrokken bij de UvA-studie. ‘Het is dus goed dat nu eens ingezoomd wordt op de vader.’ De resultaten van Möller lijken haar plausibel, al merkt ze net als Möller zelf op dat de effecten van oudergedrag op angstontwikkeling in het kind gering zijn. Angst bij kinderen hangt vooral samen met een angstige aanleg, en nare gebeurtenissen uit het verleden, zegt ze.

Bron: Volkskrant

Kraamzorg abonnement