Zoek
Sluit dit zoekvak.
ballonnen gevaarlijk web

Ballonnen met veiligheidsrisico

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid van ballonnen. Daaruit bleek dat van de 58 onderzochte ballonnen 27 procent niet aan de veiligheidseisen voldeed. Er was gekeken naar correcte etikettering en de afgifte van nitrosamine. Bij zestien van de 58 ballonnen was de vereiste etikettering (deels) afwezig, of was het etiket niet in het Nederlands opgesteld. Op het etiket moet onder meer een allergiewaarschuwing voor latex staan, hoe de ballon veilig kan worden gebruikt en dat er voor kinderen tot acht jaar verstikkingsgevaar bestaat door niet opgeblazen of geknapte ballonnen. Verkoop van deze ballonnen is verboden tot het etiket is aangepast.

Bij zestien ballonnen was de afgifte van nitrosamines en nitroseerbare stoffen hoger dan de wettelijke limiet. Ballonnen zijn van natuurlijk rubber (latex) gemaakt. Tijdens het productieproces van latex kunnen nitrosamines en nitroseerbare stoffen ontstaan als er bepaalde versnellers van dat proces worden toegevoegd. Deze stoffen kunnen kankerverwekkend zijn. Kinderen kunnen deze binnen krijgen als ze op een ballon sabbelen, of via hand-mond contact. Hoewel ballonnen niet substantieel bijdragen aan de totale blootstelling aan nitrosaminen, wil de overheid uit voorzorg elke vermijdbare blootstelling van jonge kinderen aan deze gevaarlijke stoffen voorkomen. Daarom zijn strenge eisen gesteld aan de afgifte van deze stoffen. Ook de verkoop van deze ballonnen is verboden.

Op de website van het NVWA staat een overzicht van de onderzochte ballonnen en onderzoeksresultaten.

Bron: NVWA.nl

Kraamzorg abonnement