Search
Close this search box.

Basistraining Stemmingsstoornissen (voorheen: ‘Kennen & Herkennen’)

Geaccrediteerd met 3 punten door het Kenniscentrum Kraamzorg

Voor jou als kraamverzorgende is het belangrijk om moeders na de bevalling op de juiste manier te begeleiden. Het kennen en herkennen van de diverse psychiatrische aandoeningen is van groot belang om bijtijds te kunnen signaleren en waar nodig door te verwijzen voor een juiste diagnose, eventuele medicatie en therapie.

De Basistraining Stemmingsstoornissen is een eerste kennismaking met psychische aandoeningen, met stemmingsstoornissen in het bijzonder. De meest bekende hiervan is de postpartum depressie, minder bekend is de bipolaire stoornis. Deze laatste stoornis kan veel invloed hebben op de mentale gesteldheid van de kraamvrouw, mede omdat deze gerelateerd kan worden aan kraambedpsychose.


Vragen die in de scholing aan de orde komen, zijn:

  • Welke indeling kun je maken voor de diverse psychische aandoeningen?
  • Binnen welke termijn na de bevalling kunnen psychische klachten ontstaan?
  • Wat hebben een depressie en een bipolaire stoornis met elkaar te maken?

De leerdoelen die in deze training van belang zijn:

  • Je weet meer over de indeling van psychische aandoeningen
  • Van de diverse stemmingsstoornissen ken je de risicogroepen, risicofactoren en symptomen
  • Je bent beter in staat om symptomen te signaleren die een aanwijzing kunnen zijn voor een stemmingsstoornis

De duur van deze basistraining is 3 uur, het aantal accreditatiepunten is 3.

Kijk hier voor meer informatie over de Basistraining Stemmingsstoornissen

Over de docent
De training wordt verzorgd door ervaringsprofessional Karin den Oudsten. Na haar eerste bevalling kreeg ze depressieve klachten, vijf dagen na de bevalling van haar jongste zoon raakte ze psychotisch en moest worden opgenomen. Na het schrijven van twee boeken zette ze een website online voor moeders die na een bevalling psychotische klachten hebben gehad. Naast haar eigen ervaring wilde ze meer theoretische ondergrond. Daarom heeft ze de opleiding HBO Toegepaste Psychiatrie en HBO GGZ Agoog gedaan en is ze begonnen aan de studie Psychosociale Basiskennis.

Nu deelt ze haar kennis en ervaring in workshops, trainingen en gastlessen, onder meer aan het Erasmus MC, de Verloskunde Academie en kraamzorgorganisaties. Daarnaast geeft ze begeleiding aan moeders die met deze klachten te maken hebben.

Contactgegevens:

Psychecoach Karin den Oudsten

W www.psychecoach.nl | www.kraambedpsychose.nl
E [email protected] | [email protected]
T 010 438 0875
M 06 16 6480 16

Kraamzorg abonnement