Zoek
Sluit dit zoekvak.
lego 1044891 1920 e1582817732422

Bevolkingsprognose tot 2060

In 2060 heeft Nederland 19,6 miljoen inwoners. Dat blijkt uit de jaarlijkse bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de komende tien jaar worden er naar verwachting meer kinderen geboren dan dat er mensen overlijden. Het aantal geboorten zal volgens de prognose in de periode 2019 – 2030 toenemen tot gemiddeld 185.000 per jaar.

Door de veroudering in Nederland zal ook de sterfte toenemen: gemiddeld 163.000 in de periode 2019 – 2030. Het CBS verwacht dat na 2030 het bevolkingsaantal blijft groeien, maar in mindere mate.

Het aantal tachtig-plussers zal naar verwachting toenemen van 0,8 miljoen eind 2019 naar 1,2 miljoen in 2030. In 2040 wordt een verdubbeling ten opzichte van nu van het aantal tachtig-plussers verwacht, namelijk 1,6 miljoen. De prognose laat verder zien dat dit aantal oploopt tot 2,1 miljoen in 2053, waarna het aantal af zal nemen.

Het aantal mensen tussen de 65 en tachtig jaar zal zijn gestegen van de 2,6 miljoen mensen eind 2019 tot drie miljoen in 2029 en 3,3 miljoen mensen rond 2038, waarna een afname wordt verwacht.

Het aantal 65-plussers stijgt van negentien procent eind 2019 naar een maximum van bijna 26 procent rond 2040

De stijging van het aantal ouderen is zowel een gevolg van de naoorlogse geboortegolf als de toegenomen levensduur. Deze levensduur zal volgens de prognose nog stijgen.

 

Bron: CBS

Kraamzorg abonnement