Search
Close this search box.
NB 2 2 e1568301579305

biblebelt en vaccinatie

Steeds meer jonge ouders uit reformatorische gezindte laten hun kinderen inenten. Hoewel de vaccinatiegraad onder deze groep nog steeds lager is dan bij de rest van de Nederlandse bevolking, neemt het aantal inentingen geleidelijk toe.

Helma Ruijs, als arts verbonden aan de GGD Gelderland-Zuid, ziet in haar onderzoek dat de nieuwe generatie ouders uit de Biblebelt openstaat voor vaccinatie tegen meningokokken, kinkhoest, mazelen, polio en rodehond. Dit onderzoek deed zij samen met Henri Spaan en collega’s. Aan het onderzoek deden bijna duizend mensen mee.

Maar 40 procent van de ouders was ingeënt, terwijl 65 procent van de deelnemers hun kind had laten vaccineren (of was van plan dit te doen als ze een kind zouden krijgen). Steeds vaker wordt een vaccinatie gezien als een geschenk van God, dat in dankbaarheid wordt aanvaard. Maar ook gezondheidsredenen spelen een rol bij de keuze.

In veel gemeenten daalt de vaccinatiegraad, maar met name in de reformatorische gemeenschap in Neder-Betuwe is de graad laag: slechts 52 procent van de bewoners is ingeënt. De gemeente heeft besloten geen discussie aan te gaan, omdat dit vaak averechts werkt. In plaats daarvan kiezen ze voor het dialoog.

Bron: https://ggdgelderlandzuid.nl/nieuws/vaccinatiegraad-in-de-reformatorische-gezindte-stijgt/

Kraamzorg abonnement