Search
Close this search box.

borstvoeding niet nadelig bij bekkenklachten

Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn verdwijnt vaak kort na de bevalling. In sommige gevallen echter hebben vrouwen nog jarenlang klachten. Er bestaan aannames dat de hormoonhuishouding van vrouwen die borstvoeding geven niet bijdraagt aan het herstel, maar bewijs hiervoor ontbreekt. Binnen een grote Noorse cohortstudie in de periode 1999-2008 werd de relatie tussen het geven van borstvoeding en het bestaan van langdurige bekkenklachten onderzocht. Alle Noorse zwangeren uit die periode werden tijdens een routine echo-onderzoek bij 17-18 weken zwangerschap benaderd voor deelname. Van hen gaf 38,7% toestemming voor deelname. Gegevens werden verzameld middels periodieke vragenlijsten en gekoppeld aan het landelijke registratiesysteem voor geboortezorg. Het cohort bevat data van 95.200 vrouwen en 114.500 kinderen.

In deze analyse is specifiek gekeken naar data van 10.603 vrouwen die in de eerste 3 maanden post partum nog bekkenklachten hadden. Van hen heeft 7,8% hier 18 maanden post partum nog last van. Het borstvoedingspatroon vijf maanden postpartum is geen voorspeller voor het al dan niet aanhouden van de klachten. Wanneer men 18 maanden post partum terugkeek bleek er een relatie tussen de op dat moment nog aanwezige bekkenklachten en een korte borstvoedingsduur. Na correctie voor verstorende variabelen hebben vrouwen met een BMI boven 25 die kort borstvoeding geven (0-2 maanden) een grotere kans op langdurige bekkenklachten (OR: 1.34; 1.03-1.75). De conclusie is dat bij deze groep het geven van borstvoeding een klein positief effect heeft op het herstel van bekkenklachten.

Vrouwen met bekkenklachten kunnen worden aangemoedigd borstvoeding te geven. Ook voor hen geldt dus het advies van de WHO om 6 maanden volledig en tot 2 jaar gedeeltelijk borstvoeding te geven.

Bron: www.kennispoort-verloskunde.nl/

Kraamzorg abonnement