Zoek
Sluit dit zoekvak.
Convenant voor 24 uur kraamzorg

Convenant voor 24 uur kraamzorg

Iedere per bevallen vrouw in Nederland heeft recht op ten minste 24 uur kraamzorg, ook in tijden van grote personeelstekorten. Dat hebben Bo Geboortezorg en Zorgverzekeraars Nederland in een convenant vastgelegd. Daarbij wordt aangetekend dat (een deel van) die zorg desnoods digitaal (online) gegeven wordt.

Vooral in de maanden mei tot en met september is het vaak een uitdaging pas bevallen vrouwen voldoende zorg te geven. Kraamverzorgenden gaan dan op vakantie, terwijl er in die periode juist meer baby’s geboren worden.

In schaarsteregio’s werken zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen om zorguren te spreiden. Daarnaast hebben ZN en Bo Geboortezorg afspraken gemaakt. Alle verzekerden worden dadelijk ingeschreven wanneer de voorkeursaanbieder ruimte heeft voor 24 uur kraamzorg. Is er geen of niet voldoende ruimte, dan komt de vrouw op een regionale wachtlijst. Kraamzorgaanbieders pakken dan de verdeling en spreiding van de zorg samen op.

Werkt ook dat niet (voldoende), dan moeten kraamzorgorganisaties en zorgverzekeraars samen actie ondernemen en aanvullende afspraken maken. Gecontracteerde kraamzorgaanbieders moeten dan meehelpen met het oplossen van de capaciteitsproblemen. Lukt dat niet, dan mogen zorgverzekeraars hen hierop aanspreken en zelfs een deel van de financiële toeslag terugvorderen.

Bron: https://www.zn.nl/actueel/zorgverzekeraars-en-kraamzorgorganisaties-bundelen-krachten-in-convenant-voor-kraamzorg-in-nederland/

Kraamzorg abonnement