Zoek
Sluit dit zoekvak.
dubbele achternamen

Dubbele geslachtsnaam kinderen

Het moet mogelijk worden dat kinderen de achternaam van beide ouders kunnen dragen. Een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming is in februari in internetconsultatie gegaan. ‘Eén op de drie mensen wil graag de optie hun kind de naam van beide ouders mee te geven, die optie willen we de ouders geven,’ aldus Dekker.

De dubbele geslachtsnaam mag uit maximaal twee namen bestaan. Bijvoorbeeld: Jansen De Boer. Dat kan dan Jansen, De Boer, Jansen De Boer of De Boer Jansen worden. Sinds in Nederland de de Burgerlijke stand is ingevoerd (in 1811) kregen kinderen automatisch de naam van de vader, en sinds 1998 is het ook mogelijk de achternaam van de moeder te kiezen. Maar 32 procent van de mensen wil ook de mogelijkheid hebben het kind beide namen mee te geven, bleek uit een publiekspeiling van het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2020.

Wordt de wetswijziging goedgekeurd, dan kunnen alle kinderen die na inwerkingtreding van de wet geboren worden een dubbele geslachtsnaam krijgen.

Voor mensen die al een dubbele of meervoudige achternaam hebben geldt dit als enkelvoudige geslachtsnaam. Van Bergen Henegouwen en De Boer wordt dus voor het kind bijvoorbeeld Van Bergen Henegouwen De Boer. Voor geadopteerde kinderen is het ook mogelijk een combinatie te kiezen van de geboorte en van de adoptieouders. Ook hiervoor geldt een maximum van twee namen.

Een dubbele achternaam sluit ook beter aan bij mensen die door meerdere nationaliteiten een andere achternaam hebben in een ander land, waarbij soms zelfs een procedure voor een naamswijziging nodig is om eenheid in hun achternaam te brengen. Dit is met een dubbele geslachtsnaam dan niet meer nodig.

Bron: Rijksoverheid.nl  

Kraamzorg abonnement