Search
Close this search box.
kinkhoest

Een vaccinatie minder tegen kinkhoest

Heel jonge baby’s kunnen in het vervolg toe met twee in plaats van drie vaccinaties tegen kinkhoest. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan staatssecretaris Blokhuis van Welzijn, Volksgezondheid en Sport.

Het kan omdat alle zwangere vrouwen in Nederland vanaf 1 januari 2019 een vaccinatie tegen kinkhoest krijgen aangeboden. In principe krijgen vrouwen die tussen de 28ste en 32ste week van de zwangerschap, met een uitloop tot 38 weken.

De vaccinatie van hun moeders beschermt pasgeboren baby’tjes tot ze zelf na drie maanden hun eerste vaccinatie krijgen. En als ze tot de kleine groep behoren die toch kinkhoest krijgt, dan verloopt die veel milder. Het nieuwe vaccinatieschema is minder belastend voor de baby’tjes.

De vaccinatie tegen kinkhoest wordt gegeven in een combinatievaccin dat behalve tegen kinkhoest bescherming biedt tegen difterie, polio, tetanus, hepatitis B en Hib, een bacterie die hersenvliesontsteking kan veroorzaken.
Andere vaccins

Het aanpassen van het schema voor de kinkhoestvaccinaties heeft geen gevolgen voor de werkzaamheid van die andere vaccinaties. Hetzelfde geldt volgens de auteurs van het advies Vaccinatieschema zuigelingen na maternale kinkhoestvaccinatie voor het apart toegediende, maar gelijktijdig gegeven vaccin tegen de pneumokokkenziekte.

Tot nu toe worden zuigelingen met twee, drie en vier maanden gevaccineerd. Daarna volgen nog vaccinaties met elf maanden en vier jaar. De Gezondheidsraad adviseert de minister nu om zuigelingen in het vervolg te vaccineren met drie en vijf maanden, omdat ze de eerste maanden van hun leven beschermd zijn door de vaccinatie die hun moeder krijgt tijdens haar zwangerschap. De vaccinaties met elf maanden en vier jaar blijven gehandhaafd.

Voor een aantal baby’s blijft het net als tot nu toe aanbevolen om op jonge leeftijd drie vaccinaties te krijgen tegen kinkhoest (en daarna op vierjarige leeftijd de vierde en vijfde vaccinatie). Dat geldt voor baby’s van moeders die zich tijdens hun zwangerschap niet hebben laten vaccineren tegen kinkhoest, baby’s die minder dan twee weken na de vaccinatie van hun moeder geboren zijn, baby’s van moeders die Hepatitis B hebben en te vroeg geboren baby’s. Die laatste groep is het grootst. Ongeveer acht procent van alle baby’s wordt te vroeg geboren, dat is vóór de zwangerschap 37 weken gevorderd is.

Jonge baby’s die nog niet volledig gevaccineerd zijn lopen het meeste risico om kinkhoest te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld doordat volwassenen met kinkhoest een baby al hoestend besmetten. Jonge baby’s kunnen uitgeput raken van de hoest waarmee kinkhoest gepaard gaat. Jaarlijks overlijden één of twee baby’s aan kinkhoest, vrijwel altijd (nog) niet gevaccineerde baby’s.

De laatste twintig jaar neemt het aantal gevallen van kinkhoest bij volwassenen weer toe, waarschijnlijk omdat de bacterie die kinkhoest veroorzaakt zichzelf veranderd heeft. Jaarlijks worden bij GGD’s 4000 tot 10.000 gevallen gemeld, dat is vermoedelijk veel minder dan zich in werkelijkheid voordoen.

Bron: NOS.nl

Kraamzorg abonnement