Zoek
Sluit dit zoekvak.
registratie levenloos geboren

Eerste kamer stemt in met registratie levenloos geboren kind

Vanaf 4 februari 2019 kunnen ouders een verzoek tot registratie van een levenloos geboren kind indienen bij de gemeente. Dit is mogelijk na een wijziging van de Wet Basisregistratie Personen (BRP). Dat meldt de Rijksoverheid. Hierdoor wordt het ook mogelijk levenloos geboren kinderen in de basisregistratie op te nemen. Eveneens geldt dit voor kinderen waarvoor een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het moment van de aangifte niet meer in leven was.

De wijziging is doorgevoerd na een petitie van ouders die het als emotioneel en feitelijk onjuist ervaren dat een levenloos geboren kind niet in de basisregistratie voorkomt. Via deze registratie wordt het kind zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Verder heeft de ambtenaar van Burgerlijke Stand inzage in deze gegevens. Andere overheidsinstanties ontvangen deze gegevens niet.

Een verzoek wordt altijd persoonlijk gedaan, nooit namens iemand anders. Het kan alleen gedaan worden als iemand ten tijde van de geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de BRP. Er moet voor de registratie dan wel een akte van geboorte (levenloos) van de burgerlijke stand getoond kunnen worden.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Kraamzorg abonnement