Search
Close this search box.
integrzorg 410x235 1

Eigen cao voor de kraamzorg

(ANP) Er is een onderhandelaarsakkoord voor de eerste cao specifiek voor de kraamzorg. De overeenkomst omvat onder meer een loonstijging van 3 procent.

Wim van der Hoorn, cao-onderhandelaar FNV Zorg & Welzijn, geeft er met blijdschap kennis van: “We leggen dit eerste mooie akkoord positief voor aan onze hardwerkende leden in de kraamzorg. De werkdruk is hoog, onder meer doordat er acht dagen achter elkaar moet worden gewerkt. Hier moet een goede waardering tegenover staan”, aldus Van der Hoorn.

De medewerkers krijgen er in 2017 eerst 0,65 procent bij en daarna nog eens 1 procent. Bovendien komt er een hogere eindejaarsuitkering en stijgt de toeslag voor onregelmatige diensten. Werkenden in de kraamzorg vielen tot nu toe onder een algemene cao waaronder ook medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de jeugdgezondheidszorg vallen.

 

De belangrijkste afspraken van de 1e cao Kraamzorg zijn:

   De loonsverbetering is totaal zo’n 3 % ( structurele loonverhoging van 0,65 %  per 1 jan.2016; 1 % per 1 juli 2017; 0,5 % verhoging van de Eindejaaruitkering van 5,7 naar 6,2 % en 0,9 % verbetering per 1 jan. 2017 en volgende jaren via betaling van gemiddelde ORT over je verlofuren).

  Terugdringen flex: de  min –en plus uren worden per kwartaal bij gehouden. Werknemer en werkgever maken per kwartaal afspraken over het oplossen van de openstaande min- en plusuren. Of min-max contracten nog wel mogen, wordt juridisch getoetst aan de nieuwe wet Werk en Zekerheid en deze wet wordt gevolgd.

   De werkgever vergoedt de (her)registratiekosten van het kwaliteitsregister van het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ)

   Werkgever betaalt de scholingskosten en neemt daar ook een aandeel van de scholingstijd mee ineen vastgesteld budget van minimaal 2 % van de loonsom.

   De huidige reiskostenregeling voor woon-werkverkeer en werkkilometers wordt eenvoudiger gemaakt: voor woon – werk gaat gelden dat iedere werknemer € 0,11 per km. ontvangt. Er geldt geen eigen bijdrage van €65 per maand meer en ook geen maximum aan vergoeding. Voor de werkkilometers: de netto km. Vergoeding gaat in 8 jaar terug van 27 eurocent naar 19 eurocent per km. In die 8 jaar gaat de km. Vergoeding van 15 eurocent voor de 1 e 10 km. omhoog naar 19 eurocent. Voor nieuwe werknemers geldt gelijk voor alle kilometers ; 19 eurocent.

   De vrijstelling van 55 + voor wachtdiensten / werken in de nacht: afgesproken is dat werknemers en de werkgever hierover in gesprek gaan en afspraken maken. Lukt dat niet dan geldt de vrijstelling voor 55+ ‘ers.

   FWG Kraamzorg; er komt een aparte set van functies die voorkomen in de Kraamzorgsector. Er komt een betere beroepsprocedure voor de FWG indeling/waardering.

Kraamzorg abonnement