Zoek
Sluit dit zoekvak.
eritrese vrouwen

Eritrese vrouwen

Eritrese vrouwen krijgen niet de zorg die zij nodig hebben, stelt Pharos na een verkennend onderzoek onder deze doelgroep.

In Nederland wonen ongeveer 3.200 Eritrese vrouwen. Daarvan zijn er 2.400 op een vruchtbare leeftijd. Uit het onderzoek blijkt dat verloskundigen, kraamverzorgenden en jeugdverpleegkundigen de begeleiding en zorg voor zwangere Eritrese vrouwen ‘lastig’ vindt. Ze hebben moeite om goed zicht te krijgen hun behoeften en de rol van de vader in het gezin. Ze zien de vrouwen vaak als weinig zelfstandig en zelfredzaam. Tegelijk weten Eritrese vrouwen niet hoe de zorg in Nederland werkt. Ze zijn laagopgeleid, wantrouwen zorgprofessionals en melden zich te laat, zodat ze niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Sommige vrouwen zijn verkracht tijdens hun vlucht, of zijn onvoldoende geïnformeerd over de bevalling, waardoor ze slecht zijn voorbereid.

Ook zijn naar schatting van Pharos 50 tot 75% van deze vrouwen in Nederland besneden, waarbij de clitoris deels of geheel is verwijderd. Daarnaast ontwikkelt 13 tot 25% van de vluchtelingen een depressie. Oplossingen zijn een goede samenwerking in de zorgketen, inzet van een tolk, meer tijd reserveren voor de zorg aan Eritrese vrouwen, meer bekendheid geven aan mogelijkheden voor kraamzorg. Pharos beveelt aan om verder onderzoek te doen hoe de kraamzorg beter aan kan sluiten op vluchtelingen.

Bron: Pharos

Kraamzorg abonnement