Zoek
Sluit dit zoekvak.
fnvlogo website

FNV: Afspraken over reiskosten maken cao Kraamzorg definitief

Na lang onderhandelen is de cao Kraamzorg eindelijk definitief. In december 2016 zag het allereerste onderhandelingsakkoord voor de cao Kraamzorg het levenslicht. Ondanks tevredenheid bij alle onderhandelende partijen, bleek een deel van de leden van de verschillende betrokken vakbonden (FNV, CNV, FBZ en NU’91) minder enthousiast. ‘Een groep leden die allemaal veel kilometers maken, berekenden dat de overeengekomen op- en afbouw van de kilometervergoeding in acht jaar naar € 0,19 per kilometer een flinke achteruitgang betekende. De compensatie voor de verlaging van de kilometervergoeding, door meer reistijd als werktijd te beschouwen, bleek niet helder uit het akkoord’, zegt Wim van der Hoorn, cao-onderhandelaar FNV Zorg & Welzijn ‘Het heeft even geduurd, maar dat is nu opgelost en wij zijn er eindelijk naar volle tevredenheid uitgekomen.’

Reiskostenregeling in het akkoord
Afgesproken is dat de op- en afbouw van de kilometervergoeding in acht jaar naar € 0,19, uit het akkoord wordt gehaald. De vereenvoudigde reiskostenregeling blijft gehandhaafd. Dit betekent € 0,11 voor de woon-werk kilometers. De eerste tien kilometer van huis naar de cliënten wordt vergoed met € 0,15 per kilometer. De huidige € 0,27 per kilometer voor reistijd tussen cliënten gaat met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar met 1 eurocent naar beneden. ‘Verder wordt er niets aangepast. Het onderhandelaarsakkoord blijft zo helemaal intact’, aldus Van der Hoorn.

Cao Kraamzorg
In de cao is in december 2016 over de loonsverhogingen afgesproken dat de medewerkers er in 2017 eerst 0,65 % bij krijgen en daarna nog eens 1 %. Bovendien komt er een hogere eindejaarsuitkering van 0,5 % (van 5,7 naar 6,2 %). Ook ontvangen de werknemers over hun verlofuren per 1 januari 2017, een onregelmatigheidstoeslag met een gemiddelde loonstijging van 0,9 %.

Van der Hoorn vervolgt: ‘De FNV gaat de leden informeren over de nieuwe afspraken. Het cao-akkoord met deze nieuwe afspraken geeft de werknemers de waardering die zij verdienen en houdt de sector aantrekkelijk voor werknemers om er te blijven én te gaan werken.’

De cao geldt voor zo’n 10.000 werkenden in de Kraamzorg. Deze eerste cao Kraamzorg heeft een looptijd (met terugwerkende kracht) van 1 april 2016 tot en met 31 december 2017.

Kraamzorg abonnement