Zoek
Sluit dit zoekvak.
baby 408262 960 720

GBS bij baby’s

Er is nog niet veel bekend over de langetermijneffecten van groep-B streptokokkeninfecties (GBS) wanneer een baby een dergelijke infectie (zoals hersenvliesontsteking) krijgt. Wel is bekend dat baby’s ernstig ziek kunnen worden als de infectie niet tijdig wordt behandeld met antibiotica.

Amsterdam UMC kwam er in onderzoek achter dat baby’s na een streptokokkeninfectie een groter risico lopen op neurologische ontwikkelingsstoornissen zoals gedragsproblemen, stoornissen in cognitief functioneren en motorische beperkingen. Kinderen die een GBS infectie hebben gehad, blijken in het latere leven meer onderwijsondersteuning nodig te hebben of krijgen speciaal onderwijs. Drie procent van de kinderen die geen GBS sepsis hebben gehad gaat naar het speciaal onderwijs tegenover acht procent kinderen die dit wel hebben doorgemaakt. Twaalf procent van de kinderen die een hersenvliesontsteking hebben gehad gaat naar het speciaal onderwijs tegenover drie procent van de kinderen die dit niet hebben gehad.

Meer preventieve zorg is dus noodzakelijk om te voorkomen dat baby’s een streptokokkeninfectie oplopen. Risicoprofielen opstellen in aanvulling op de huidige richtlijnen en bijvoorbeeld sneltesten en nieuwe biomarkers zouden ook goede opties zijn. Ten slotte is een vaccinatie tijdens de zwangerschap een mogelijk effectieve manier op een streptokokkeninfectie te voorkomen. Aangemaakte antistoffen beschermen dan de baby in de buik van de moeder.

Bron: AMC 

 

 

Kraamzorg abonnement