Zoek
Sluit dit zoekvak.
beelden KZ5 2019 5 e1578061456372

Geboortezorg en babysterfte

Het aantal kinderen dat in 2018 rond de geboorte stierf (perinatale sterfte), is vergelijkbaar met het aantal een jaar eerder. De laatste tien jaar nam het sterftecijfer flink af. De laatste paar jaar daalt dit cijfer dus minder snel. In 2018 overleden 7,9 per 1000 geboren kinderen tijdens de geboorte. Vergeleken met andere Europese landen heeft Nederland een middenpositie. De laatste jaren zijn verschillende beleidsmaatregelen en veranderingen in geboortezorg en preventie ingevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de betere samenwerking tussen ketenpartners in de zorg, een gezamenlijke zorgstandaard in de geboortezorg, de invoering van de echo bij 20 weken zwangerschap, minder tweelingen na IVF en verbeteringen in de zorg voor pasgeboren kinderen op de neonatale intensive care. Het voorkomen van vroeggeboorte en een laag geboortegewicht zijn belangrijk bij het terugdringen van het aantal baby’s dat overlijdt rond de geboorte. Dit kan bijvoorbeeld door een gezondere levensstijl van moeders in spe, betere zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen of zorg en hulpverlening op maat. De Nederlandse geboortezorg heeft flinke stappen genomen, maar verbetering blijft nodig.

Bron: Perined

Kraamzorg abonnement