Search
Close this search box.
KZ 3 2014 tienerzw1 3

Hechting, een goede start

Hebben ouders met een kind jonger dan één jaar problemen met de opvoeding, biedt ze dan speciale begeleiding thuis. Daarmee wordt de kans dat het kind psychosociale problemen ontwikkelt kleiner en kunnen complexere zorg en kosten achteraf worden voorkomen. Daarom heeft de gemeente Moerdijk een preventieve interventie aanpak gestart met de naam ‘Hechting, een goede start!’. De aanpak loopt nu twee jaar en werpt zijn vruchten af, meldt de gemeente Moerdijk.

De aanpak is er op gericht de grijze – in plaats van roze – wolk waarop sommige ouders zitten wat minder grijs te maken. De aanpak is gebaseerd op ‘Ouder-babyinterventie’, een landelijke begeleiding die is ontwikkeld door het Nederlandse Jeugdinstituut. Deze beperkt zich echter alleen tot depressieve moeders.

In ‘Hechting, een goede start!’ worden niet alleen depressieve moeders betrokken, maar ook onzekere ouders of ouders met een (bevallings)trauma, ouders met een huilbaby, verslaafde ouders, ouders met psychische problematiek of een verstandelijke beperking en ouders die te maken kregen met problematiek tijdens de zwangerschap.

Het traject duurt meestal drie tot negen maanden en er zijn geen kosten aan verbonden, of er wordt een eigen bijdrage gevraagd. Ouders kunnen zich aanmelden bij het CJG of worden door de huisarts, verloskundige, het ziekenhuis of het consultatiebureau door verwezen. Het traject bestaat uit een kennismaking, een observatie van de interactie tussen ouders en kind, het werken aan een positieve interactie tussen ouders en kind (ook door middel van filmopnames en het terug kijken daarvan) en het bespreken van dingen die goed en minder goed gaan, waarbij de focus altijd ligt op het positieve. Dat wordt één of meerdere keren herhaald, waarna het bezoek langzaam wordt afgebouwd, met als besluit een evaluatie. Blijkt meer hulp nodig dan geeft een Jeugdprofessional advies voor aanvullende hulp.

Bron: moerdijk.nl 

 

Kraamzorg abonnement