Zoek
Sluit dit zoekvak.
hielprik W 1

Hielprik geeft gezondheidswinst

De hielprik levert aanzienlijke gezondheidswinst op zonder disproportionele nadelen voor veel aandoeningen uit het screeningsprogramma. Dat blijkt uit de eerste evaluatie door de Gezondheidsraad van elf van de 25 aandoeningen waarop kinderen worden gescreend. De Gezondheidsraad adviseert te blijven evalueren of de voordelen van de hielprik ook op de lange termijn opwegen tegen de nadelen aan de hand van verschillende criteria.

Met vroege opsporing van de 25 aandoeningen waarop gescreend wordt met de hielprik kan ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kindje worden beperkt of voorkomen. Voordat een aandoening wordt opgenomen in het programma wordt eerst beoordeeld of de verwachte gezondheidswinst opweegt tegen de nadelen, zoals het risico op uitslagen die niet blijken te kloppen.

Voor een aantal aandoeningen uit de screening is nog niet voldoende informatie beschikbaar voor een goede evaluatie. Deze worden op korte termijn opnieuw geëvalueerd.

De Gezondheidsraad wil alle aandoeningen periodiek evalueren om op basis daarvan eventueel aanpassingen te doen. Daarvoor is het van belang dat er meer onderzoek gedaan wordt en meer informatie wordt verzameld en geregistreerd om te kijken naar de effecten van de screening op langere termijn.

Bron: gezondheidsraad.nl 

 

 

Kraamzorg abonnement