Search
Close this search box.
Babygebrabbel 1 e1570443475601

Impuls Kansrijke Start

Steeds meer gemeenten en professionals uit de medische en sociale sector werken met elkaar samen om kinderen een gezonde start te geven. Er worden door gemeenten ook steeds meer lokale of regionale activiteiten georganiseerd om (kwetsbare) ouders te ondersteunen. Driekwart van de gemeenten heeft dan ook de ‘Impuls Kansrijke Start’ ontvangen.

Kansrijke Start heeft het doel meer kinderen een gezonde start te bieden, met de focus op kinderen die geboren worden in een kwetsbaar gezin. Het RIVM heeft in kaart gebracht welke gemeenten de afgelopen twee jaar activiteiten hebben ontwikkeld en hoe de gezondheid van de kinderen ontwikkelt. Van de 275 gemeenten die de Impuls Kansrijke Start hebben ontvangen, hebben 59 een lokale of regionale coalitie gevormd, bijna de helft heeft een afgerond plan van aanpak, of zijn hier al mee gestart.

Een voorbeeld van dergelijke programma’s is ‘Nu niet zwanger’, waarin kwetsbare vrouwen en mannen door middel van gesprekken over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie ondersteuning krijgen. Inmiddels wordt dit programma in één op de drie gemeenten uitgevoerd.

Of alle maatregelen effect hebben op de gezondheid is nu nog moeilijk te zeggen; meetbaar effect heeft tijd nodig. Bovendien spelen andere beleidsmaatregelen in de geboortezorg, preventie en het brede sociale domein een rol. Vooralsnog zijn de resultaten dan ook wisselend.

Bron: RIVM  

Kraamzorg abonnement