Search
Close this search box.
baby 219852 640

In 2018 werden er 168.000 baby’s geboren

Nederlandse bevolking opnieuw gegroeid

Volgens de bevolkingsteller van het CBS telt Nederland naar schatting bijna 17,3 miljoen inwoners. Dat zijn er ongeveer 100.000 meer dan aan het begin van 2018. De stijging is vergelijkbaar met die van 2016 en 2017.

Uit de ramingen blijkt dat de bevolkingsgroei vooral door migratie komt. Sinds 2005 vestigen zich steeds meer mensen in Nederland. In 2018 waren het er vermoedelijk 241.000, bijna 2,6 procent meer dan in 2017. Er verhuisden 153.000 personen naar het buitenland.

De groep met een Poolse achtergrond had opnieuw het hoogste migratiesaldo (negenduizend), gevolgd door mensen met een Indiase migratieachtergrond (bijna zesduizend). De toestroom van mensen uit Syrië neemt af, maar is nog steeds groter dan de uitstroom. Het migratiesaldo van deze groep ligt op bijna vijfduizend.

In 2018 werden zestienduizend meer kinderen geboren dan er mensen zijn overleden. Er waren 168.000 geboorten. Sinds 2010 daalt het aantal geboren kinderen. In dat jaar kregen vrouwen gemiddeld 1,8 kinderen. Vermoedelijk is dit in 2018 gedaald tot 1,6.

De vier grootste steden van Nederland zijn opnieuw groter geworden. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben in 2018 meer inwoners gekregen, blijkt woensdag uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn volgens het CBS, dat zich baseert op cijfers tot en met november, vooral gegroeid door de komst van immigranten. Tegelijkertijd vertrokken er ook veel mensen uit de grote steden, vooral naar voorsteden in dezelfde regio.

De bevolkingsgroei was het sterkst in Amsterdam. Daar ging het om een stijging van bijna tienduizend personen ten opzichte van 2017. In de stad vestigden zich zo’n 36.000 migranten. Ruim 21.000 anderen emigreerden vanuit Amsterdam. Ruim tienduizend inwoners verhuisden naar een andere Nederlandse plaats.

Rotterdam groeide in 2018 met 5.570 mensen. In de tweede stad van het land vestigden zich minder immigranten dan in Den Haag, waar de bevolking met 6.252 personen toenam.

Minder migranten naar Utrecht

Utrecht is een uitzondering. Het is de enige grote stad die weinig migranten trekt. Bovendien verhuizen er meer mensen vanuit andere Nederlandse plaatsen naar Utrecht dan er vertrekken uit de Domstad. De Utrechtse bevolking groeide afgelopen jaar met vijfduizend personen.

Doordat veel mensen uit de grote steden naar kleinere plaatsen in de buurt trokken, zijn voorsteden als Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Diemen, Ouder-Amstel, Vianen en Rijswijk ook gegroeid. Van de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners groeide Almere het sterkst.

Buiten de Randstad groeide vooral de bevolking in Noord-Brabantse gemeenten. Het gaat onder meer om Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch.

Krimpregio’s vooral in oosten en noorden

In 74 gemeenten daalde het aantal inwoners. Die liggen in krimpregio’s als Groningen, Friesland en Limburg, de Achterhoek, Zeeland en de Kop van Noord-Holland.

Dat komt deels door vergrijzing in die regio’s. Er wonen veel ouderen en er worden weinig baby’s geboren. Tegelijkertijd trekken veel jongeren weg naar bijvoorbeeld de Randstad voor een opleiding of werk.

Nederlandse bevolking opnieuw gegroeid

Volgens de bevolkingsteller van het CBS telt Nederland naar schatting bijna 17,3 miljoen inwoners. Dat zijn er ongeveer 100.000 meer dan aan het begin van 2018. De stijging is vergelijkbaar met die van 2016 en 2017.

Uit de ramingen blijkt dat de bevolkingsgroei vooral door migratie komt. Sinds 2005 vestigen zich steeds meer mensen in Nederland. In 2018 waren het er vermoedelijk 241.000, bijna 2,6 procent meer dan in 2017. Er verhuisden 153.000 personen naar het buitenland.

De groep met een Poolse achtergrond had opnieuw het hoogste migratiesaldo (negenduizend), gevolgd door mensen met een Indiase migratieachtergrond (bijna zesduizend). De toestroom van mensen uit Syrië neemt af, maar is nog steeds groter dan de uitstroom. Het migratiesaldo van deze groep ligt op bijna vijfduizend.

In 2018 werden zestienduizend meer kinderen geboren dan er mensen zijn overleden. Er waren 168.000 geboorten. Sinds 2010 daalt het aantal geboren kinderen. In dat jaar kregen vrouwen gemiddeld 1,8 kinderen. Vermoedelijk is dit in 2018 gedaald tot 1,6.

Bron CBS / NU.nl

Kraamzorg abonnement