Search
Close this search box.
positie nederlandse geboortezorg

Internationale positie van Nederlandse geboortezorg is verbeterd

Bij de Europese vergelijking van perinatale sterfte heeft Nederland een positie in het midden. Dit blijkt uit het vierde onderzoek van EURO-PERISTAT 2018 naar de gezondheid van moeder en kind rond de geboorte die gehouden werd in verschillende Europese landen in 2015.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Franse instituut Inserm, in samenwerking met TNO in Leiden. De cijfers uit Nederland komen van Perined.

Er is sprake van perinatale sterfte wanneer baby’s na 22 weken geboren worden en vóór, tijdens of in de eerste vier weken na de geboorte overlijden. Perinatale sterfte is in Nederland gedaald met 25,7 procent. Hiermee blijft Nederland ongeveer op dezelfde plaats staan.

De cijfers zijn beter vergelijkbaar wanneer er wordt gekeken naar foetale sterfte vanaf 28 weken en neonatale sterfte vanaf 24 weken. Hiermee wordt het verschil in beleid tussen verschillende landen beter gecompenseerd. Op deze manier bereikt Nederland een positie in het midden van de lijst.

Het dalen van de Nederlandse perinatale sterfte heeft te maken met de grote inzet van zorgverleners en onderlinge samenwerking. Ook is er een kleiner aantal vrouwen dat rookt tijdens de zwangerschap en zijn er minder tienerzwangerschappen.

Bron: Perined

Kraamzorg abonnement