Search
Close this search box.

‘Kinderen met broertje of zusje minder kans op overgewicht’

Is een kind tussen de 2 en 4 jaar oud wanneer een broertje of zusje wordt geboren? Dan is de kans klein dat hij of zij al op jonge leeftijd te maken krijgt met overgewicht. Kinderen die geen broertje of zusje krijgen in deze leeftijdscategorie, hebben een drie keer zo grote kans op overgewicht in groep drie. Dit blijkt uit een onderzoek onder 697 Amerikaanse kinderen.

“We weten nog niet precies hoe de geboorte van een broertje of zusje het gewicht van een kind beïnvloedt”, geeft onderzoeker Julie Lumeng toe. Een mogelijke verklaring is dat ouders hun kind anders gaan voeden wanneer de kleinste is geboren. Aangezien kinderen op driejarige leeftijd vaste eetgewoontes krijgen, heeft het veranderen van een dieet mogelijk grote gevolgen.

Een andere mogelijkheid is dat peuters actief spelen met hun kleinere broertje of zusje en dus minder tijd voor schermen (denk aan een televisie of tablet) doorbrengen.

“We gaan het gedrag van peuters verder onderzoeken”, zegt Lumeng. “Steeds meer jonge kinderen zijn te zwaar. Als we erachter komen wat werkt tegen overgewicht (bijv. andere eettijden/-gewoonten of actiever spelen, red.), kunnen we gezinnen beter helpen.”

Bron: Scientas

Kraamzorg abonnement