Zoek
Sluit dit zoekvak.
child 1864718 1920 e1593781178255

Kwaliteit kinderopvang gestegen

Het is goed gesteld met de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Er is door kinderopvangorganisaties de laatste jaren ingezet op kwaliteitsverbetering en professionalisering. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Hierdoor heeft Nederland zich opgetrokken met gidslanden als Denemarken en Finland. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het is een combinatie van onderzoek naar vier typen kinderopvang: dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Dit is uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht en onderzoeksbureau Sardes. De metingen van 2017 tot en met 2019 zijn gecombineerd voor een goed beeld van het niveau. Daarnaast is een analyse gemaakt van de kwaliteit van de kinderopvang in de afgelopen 25 jaar en maakten onderzoekers een internationale vergelijking.

Uit dit onderzoek blijkt dat de kwaliteit in de afgelopen jaren is gestegen. Vooral emotionele kwaliteit, zoals de sfeer in de groep en de sensitiviteit van de pedagogische medewerkers laat een stijging zien.

Wel zijn er aandachtspunten. Zo kan de buitenschoolse opvang als vrijetijdsinvulling nog aan kwaliteit inwinnen. De nadruk ligt nu nog op sport en spel en minder op creatieve activiteiten of muziek.

Bij gastouderopvang zijn grote onderlinge verschillen in kwaliteit te zien. Nader onderzoek is nodig om inzicht te bieden in de gastouderopvang.

Bron: Rijksoverheid

Kraamzorg abonnement