Search
Close this search box.

‘Medicijngebruik zwangerschap moet beter gemonitord’

Voor het goed kunnen monitoren van medicijngebruik tijdens de zwangerschap en eventuele aangeboren afwijkingen zijn grote databases nodig. Die kunnen alleen gerealiseerd worden door internationale samenwerking, stelt onderzoeker Linda de Jonge. Volgens haar kan het koppelen van regionale databases aan reeds bestaande EUROCAT-databases, zoals in het internationale EUROmediCAT project, belangrijke inzichten opleveren voor het gebruik van bepaalde medicatie (bijvoorbeeld antidepressiva en antibiotica) tijdens de zwangerschap.

In Nederland wordt ongeveer een op iedere dertig kinderen geboren met een aangeboren afwijking, zoals spina bifida (open rug), schisis (gespleten lip en/of gehemelte) of een gaatje in het hart. Een van de risicofactoren voor zo’n afwijking is medicijngebruik tijdens de zwangerschap. Maar voorgeschreven medicijnen worden niet altijd daadwerkelijk gebruikt tijdens de zwangerschap.

De Jonge onderzocht daarom eerst of aanstaande moeders medicijnen die ze voorgeschreven hebben gekregen ook gebruiken. Dat bleek voor de meeste geneesmiddelengroepen het geval. Dat rechtvaardigt volgens de promovenda het gebruik van voorschrijfgegevens als betrouwbare bron in onderzoek naar medicijngebruik tijdens de zwangerschap.

Van niet alle geneesmiddelen is bekend welke invloed ze kunnen hebben op het ongeboren kind. Aangeboren afwijkingen worden weliswaar in verschillende databases vastgelegd, maar het goed analyseren van die data is volgens De Jonge lastig. Zo wisselt de kwaliteit van de vastgelegde informatie en is geen enkele database compleet. Een beter beeld ontstaat volgens haar door in de eerste plaats voorschrijfgegevens te linken aan registraties van aangeboren afwijkingen en door zulke databases vervolgens te koppelen binnen het EUROmediCAT-project, een internationaal samenwerkingsverband voor maternaal medicatiegebruik tijdens de zwangerschap. Deze database kan dan als basis dienen voor verder onderzoek.

Bron: UMCG

Kraamzorg abonnement