Zoek
Sluit dit zoekvak.
KZ 3 2014 tienerzw1 3

Meer aandacht nodig voor hulp en opvang van tienermoeders

Uit onderzoek, uitgevoerd door JSO in opdracht van het ministerie van VWS, blijkt dat er meer aandacht moet komen voor het delen van kennis en expertise over de hulp en opvang van jonge moeders. Deze jonge vrouwen hebben een specialistische hulpvraag waar, met de decentralisatie van de zorg, vooral kleine gemeenten nog niet altijd passende hulp voor kunnen bieden. Siriz, organisatie voor preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap, zet zich daarom in 2016 in om haar expertise te delen met beroepskrachten in het sociale domein.

Belang van juiste hulp en opvang
In de recent uitgebrachte Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang 2015 heeft de Staatssecretaris van VWS te kennen gegeven dat een aantal zaken met betrekking tot tienermoeders meer aandacht behoeven. Concreet gaat om het ontwikkelen van een kennisdossier, meer gebruik te maken van ervaringsdeskundigen, het verder ontwikkelen van methodieken en het delen van kennis via bijeenkomsten.

Siriz heeft deze handschoen opgepakt. ‘Door onze expertise te delen met professionals op regionaal en lokaal niveau, willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk jonge vrouwen, die te maken hebben met een onbedoelde zwangerschap, goed geholpen worden. Het belang van passende hulp voor deze doelgroep is groot. Zij moeten op jonge leeftijd een weloverwogen keuze maken over een zwangerschap; daar is in veel gevallen begeleiding bij nodig. Als zij besluiten hun kind te houden, zijn sommigen aangewezen op specialistische ondersteuning en zorg. Bijvoorbeeld op het gebied van hechting, huisvesting, financiën, relaties en de combinatie van school en moederschap. Om toekomstige problematiek voor moeder en kind te voorkomen, is het van belang van gemeenten om hierop investeren’, licht Ronald Zoutendijk, bestuurder van Siriz, toe.

Landelijk programma
Siriz en JSO hebben daarom het initiatief genomen tot een landelijk programma voor preventie van en ondersteuning en zorg bij (onbedoeld) jong ouderschap. Ronald Zoutendijk: ‘We werken in dit programma graag samen met andere partijen die kennis en kunde hebben op het gebied van onbedoelde zwangerschap. Op die manier kunnen we in gezamenlijkheid zoveel mogelijk jonge vrouwen in Nederland helpen die hiermee worden geconfronteerd.’

Onderdeel van dit programma is een congres voor beroepskrachten in het sociale domein op 30 mei 2016. Andere activiteiten die de komende jaren worden ondernomen zijn het inzetten van ervaringsdeskundigen, het stimuleren van informele zorg en de totstandkoming van een kennisdossier.

Kraamzorg abonnement