Zoek
Sluit dit zoekvak.
kinkhoest

Meer vaccinaties

Voor het eerst in vijf jaar laat de vaccinatiegraad voor vrijwel alle inentingen een stijgende lijn zien. Vooral de landelijke vaccinatiegraad voor HPV voor meisjes geboren in 2005 laat een sterke stijging zien: deze nam toe met 7,5 procent tot 53 procent.

In 2019 kwamen er relatief weinig meldingen binnen van mensen die een ziekte kregen waartegen het Rijksvaccinatieprogramma inent. Er waren bijvoorbeeld geen meldingen van difterie, tetanus, rodehond en polio, en waren er weinig meldingen van Hib-ziekten (39). Het aantal meldingen van meningokokken type W daalde in 2019 na een stijging tussen 2015 en 2018. Hepatitis B bleef stabiel en het aantal meldingen van kinkhoest (6383), mazelen (84) en bof (131) was hoger dan in 2018.

Van maart tot en met juni 2020 waren er minder gevallen van kinkhoest, invasieve pneumokokkenziekten en bof. Op dat moment golden wel de coronamaatregelen, moest men afstand houden en waren scholen tijdelijk gesloten.

Eind 2019 werd de maternale kinkhoestvaccinatie – 22 weken-prik – onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. In april en mei 2020 is de vaccinatiegraad geschat op rond de zeventig procent.

In april 2020 is door het Ministerie van Volksgezondheid besloten de vaccinatie tegen het rotavirus uit te stellen. Deze is voor kinderen die een groter risico lopen ziek te worden van het virus, zoals prematuur geboren baby’s of baby’s met een te laag geboortegewicht. Reden voor het uitstellen is de nieuwe studie die laat zien dat het vaccin de risicogroep minder goed beschermt dan was verwacht. In 2021 komt een nieuw advies over de toelating.

Bron: RIVM

Kraamzorg abonnement