Zoek
Sluit dit zoekvak.
millennials hogere kans depressies

Minder kinderen geboren

Het aantal kinderen dat in Nederland wordt geboren is in het laatste jaren gedaald. In 2010 werden 184.000 kinderen geboren, in 2018 waren dat er 169.000. Ook het gemiddeld aantal kinderen per vrouw laat een dalende trend zien. In 2010 was dit 1,80 kinderen per vrouw, in 2018 1,59. Dat is het laagste sinds 1997. Dat meldt het CBS.

De verklaring kan gevonden worden in de economische ontwikkelingen. Tijdens en vlak na een economische recessie worden over het algemeen minder kinderen geboren. In 2018 bevond Nederland zich economisch gezien echter in een goede positie. De verklaring voor minder geboorten kan daarom gezocht worden in het later verlaten van het onderwijs en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Beide situaties zorgen voor een onzekere financiële situatie, waardoor het starten van een gezin uitgesteld wordt.

Bron: CBS

Kraamzorg abonnement