Zoek
Sluit dit zoekvak.
Neonatale gehoorscreening e1584968685259

Tijdelijke stopzetting gehoorscreening

Vanaf 24 maart is er een tijdelijke stopzetting van de gehoorscreening vanwege het nieuwe coronavirus (COVID-19), meldt het RIVM. Dit duurt in elk geval tot en met 6 april. De tweede en derde ronde van de gehoorscreening gaan op dit moment nog wel zoveel mogelijk door. Hiervoor gelden aanvullende richtlijnen. Deze aangepaste richtlijnen vindt je hier. De betrokken partijen onderzoeken hoe de gehoorscreening later alsnog kan plaatsvinden. Ouders worden geïnformeerd zodra dit duidelijk is. De hielprikscreening blijft wél doorgaan.

Waarom een tijdelijke stopzetting?

De belangrijkste overwegingen die zijn meegenomen bij dit besluit waren:

  • beperken van de risico’s van verspreiding van het coronavirus
  • borgen van de hielprikscreening

Ook speelt mee dat de aansluitende diagnostiek en behandeling niet meer geborgd zijn. Onder andere door:

  • sluiting van audiologische centra
  • minder open zijn van audiciens
  • beperkte beschikbaarheid van gezinsbegeleiders.

Door dit besluit krijgen pasgeborenen tijdelijk alleen de hielprikscreening. De screening duurt daarmee zo kort mogelijk en direct contact wordt zoveel mogelijk beperkt.

Hielprikscreening gaat door

Een tijdige hielprikafname is noodzakelijk, omdat de ziekten die de hielprik opspoort snelle behandeling vereisen. Met de gehoorscreening wordt ernstig gehoorverlies opgespoord. De behandeling van ernstig gehoorverlies is belangrijk, maar minder urgent. Ouders die meer informatie zoeken, kunnen terecht op de pagina voor ouders over de tijdelijke stopzetting van de gehoorscreening. Hier staat ook een lijst met vragen en antwoorden.

Hoe lang duurt de tijdelijke stopzetting? 

De tijdelijke wijziging geldt tot 6 april 2020 of als er eerdere aanpassingen nodig zijn. De tweede en de derde screeningsronde gaan wel zoveel mogelijk door. De richtlijnen zijn opgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in samenwerking met de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding en afgestemd met GGD Gemeentelijke  Gezondheidsdienst, GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  Nederland en Actiz.

Richtlijnen voor uitvoering screening 2e en 3e ronde vind je hier

 

Bron: RIVM

Kraamzorg abonnement