Zoek
Sluit dit zoekvak.
babysterfte blijft dalen

Plotseling onverwacht overlijden van baby’s toegenomen

Er is in 2019 een lichte stijging vastgesteld van het aantal baby’s dat plotseling en onverwacht is overleden in Nederland. Nu zijn er twee definities: wiegendood / SIDS wordt gebruikt als een niet ziek kind plotseling en onverwacht overlijdt zonder duidelijk oorzaak. SUDI staat voor Sudden Unexpected Death in Infancy en hierbij worden alle doodsoorzaakcategorieën van plotseling en onverwacht overlijden van zuigelingen samengenomen.

In 2019 zijn van de 169.680 levendgeborenen 13 baby’s overleden (ten opzichte van 12 baby’s in 2018 en 10 baby’s in 2017) die gecategoriseerd zijn onder wiegendood/SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) en 31 die onder de bredere definitie SUDI (Sudden Unexpected Death in Infancy) vallen (figuur 1). In het geval van SUDI betekent dat, dat er ten opzichte van 2017 in 2019 10 baby’s meer zijn overleden. Dit zijn 0.08 SIDS gevallen per 1000, en 0.18 SUDI gevallen per 1000 levend geboren baby’s in 2019 (CBS, 2020). (Data over zuigelingensterfte van het CBS worden een jaar later volledig gepubliceerd, vandaar dat dit persbericht gegevens uit 2019 betreft).

Figuur 1 Plotseling overlijden babys toegenomen
Figuur 1 Wiegendood/Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) en Sudden Unexpected Death in Infancy (SUDI) gevallen per 1000 levendgeborenen vanaf 1996 tm 2019.

 

Internationaal is de Nederlandse incidentie erg laag. De lage incidentie is bereikt door het systematisch informeren van ouders over risico verhogende en beschermende factoren. Het niet op de buik te slapen leggen, is nog steeds een heel belangrijke beschermende factor. Elk kind dat overlijdt is er één teveel. Door goede preventie kan deze zuigelingensterfte voor een groot deel worden voorkomen.

Het is niet duidelijk of de toename dit jaar een echte stijging betreft ofwel de onvermijdelijke schommeling is die van jaar tot jaar kan optreden. Wat wel duidelijk is dat wiegendood de laatste jaren niet verder afneemt. Dit betekent dat er meer en hernieuwde aandacht nodig is voor preventie van wiegendood vanuit verschillende beroepsgroepen: de verloskunde, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, kindergeneeskunde en de kinderverpleegkunde.

Preventieve adviezen
De kans op wiegendood is erg klein als ouders de Veilig Slapen adviezen volgen.
De 4 van Veilig Slapen (www.veiligheid.nl en www.consumentenbond.nl):
Als ik mijn baby in bed leg, dan …
1. … leg ik het op de rug.
2. … leg ik het in een eigen bedje of wieg.
3. … leg ik het in een goed passende babyslaapzak.
4. … leg ik het in een leeg bedje, zonder zachte materialen.

Verder wordt het geven van borstvoeding geadviseerd en kan het consequent geven van een fopspeen bij alle slaapmomenten preventief werken. Bij borstvoeding kan een fopspeen worden gegeven als de borstvoeding goed op gang is. Bij flesvoeding kan meteen na de geboorte gestart worden met een fopspeen.

Bron en meer informatie op: Wiegedood.org

Kraamzorg abonnement