Zoek
Sluit dit zoekvak.
ongewenste tienerzwangerschappen

Project Ongewenste tienerzwangerschappen

Op jonge leeftijd een kind krijgen heeft een grote impact. Niet alleen op de ouders en hun omgeving, ook op de maatschappij. Tienerouders hebben vaak veel zorg en ondersteuning nodig. Jaarlijks worden ongeveer vierduizend jongeren onder de twintig zwanger. Het ministerie van VWS heeft in 2014 financiële middelen ter beschikking gesteld om een extra impuls te geven aan de preventie van dergelijke zwangerschappen in het Impulsproject Preventie Ongewenste Tienerzwangerschappen (IPOT). Gedurende vijf jaar hebben Rutgers, Fiom en Soa Aids Nederland hard gewerkt aan versterking van de preventie van onbedoelde tienerzwangerschap en keuzehulp. Met het geld is nieuwe kennis vergaard over de achtergrondfactoren bij onbedoelde tienerzwangerschappen en meer zicht gevormd op effectieve instrumenten voor preventie. Daarbij horen bijvoorbeeld materialen om jongeren beter voor te bereiden op seksuele relaties, te informeren welke betrouwbare anticonceptiemethoden er zijn, wat gedaan kan worden na onveilige seks en welke keuzes er zijn bij onbedoelde zwangerschap. Ook zijn websites met online informatie uitgebreid en is lesmateriaal voor scholen en andere professionals ontwikkeld. Hiermee is het aantal tienerzwangerschappen gedaald, maar blijft belangrijk te investeren in de preventie van onbedoelde tienerzwangerschappen.

Bron: rutgers.nl

Kraamzorg abonnement