Zoek
Sluit dit zoekvak.

Schippers roept partijen geboortezorg bijeen

Minister Edith Schippers (VWS) nodigt alle partijen in de geboortezorg uit om samen met haar om de tafel te gaan. Dit zegt zij vandaag in een interview in het Tijdschrift voor Verloskundigen en schrijft zij ook in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding is de onrust in de sector van de geboortezorg. Onlangs heeft de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) de nieuwe Zorgstandaard Integrale Geboortezorg afgewezen en het vertrouwen opgezegd in het bestuur van het College Perinatale Zorg.

‘Het is ongelooflijk jammer dat zorgprofessionals niet samen tot een nieuwe zorgstandaard kunnen komen. Onenigheid over wat goede zorg is, is onwenselijk. In het belang van moeders en hun ongeboren kinderen, nodig ik daarom alle partijen uit om met mij om de tafel te gaan om te spreken over de meningsverschillen, de gemeenschappelijke doelstellingen en te bezien of er gedeelde uitkomsten mogelijk zijn. Ik doe een oproep aan iedereen om de handen ineen te slaan. En niet tegenover, maar naast elkaar te gaan staan. We moeten uit de polarisatiestand komen,’ aldus Schippers.

Aanpak sterfte rond de geboorte
Een aantal jaar geleden bleek dat Nederland erg slecht scoorde op het gebied van perinatale sterfte. De Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte heeft in 2010 het advies ‘een goed begin’ uitgebracht. Sindsdien wordt zowel landelijk als regionaal succesvol gewerkt aan de uitvoering hiervan. Centraal daarbij staan de hoofdrol van moeder en kind, hechtere samenwerking en betere communicatie tussen alle zorgprofessionals onderling. In de nieuwe zorgstandaard Integrale Geboortezorg is het begeleidingstraject van de zwangere geregeld. De zorgstandaard is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen cliëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverleners, waaronder ook de KNOV.

Bron: Rijksoverheid

Kraamzorg abonnement