Zoek
Sluit dit zoekvak.

Steeds meer vaders van 40+

Pasgeboren baby’s hebben steeds vaker een veertiger als vader. In 2006 was dit het geval voor 24 duizend pasgeborenen. Dat komt overeen met 14 procent van alle baby’s in dat jaar. Tien jaar eerder was dat nog 9 procent.

Meer oudere vaders
Niet alleen komen er steeds meer kinderen ter wereld met een veertiger als vader, ook het aantal baby’s met een vijftigplusser als vader neemt toe. In 2006 kwamen er bijna 1 800 kinderen ter wereld die een vader hadden ouder dan vijftig. In 1996 waren dat er 550 minder.

Het aandeel veertigplusvaders neemt toe doordat mannen tegenwoordig op latere leeftijd voor het eerst vader worden. Verder speelt een rol dat het aantal mannen boven de veertig dat kinderen krijgt met een jongere partner, is toegenomen. In een deel van de gevallen gaat het daarbij om een nieuw gezin voor de vader.

Het vaderschap onder mannen tussen de 35 en 40 jaar is eveneens toegenomen. In 2006 had bijna een derde van de in dat jaar geboren baby’s een vader uit deze leeftijdsgroep. In 1996 was dat nog een kwart.

Weinig jonge vaders
Er zijn ook minder echt jonge vaders. Zo waren er in 2006 nauwelijks tienervaders. Ook vaderschap onder twintigers komt steeds minder voor. Vaders jonger dan 25 jaar waren met 3 procent veruit in de minderheid. Het aandeel vaders tussen de 25 en 30 jaar daalde van 20 procent in 1996 naar 16 procent in 2006.

Vaders en moeders ouder
Analoog aan het uitstel van moederschap stijgt blijkbaar ook de gemiddelde leeftijd van vaders. De leeftijd van vaders is echter vooral de eerste jaren van deze eeuw nog wat sterker toegenomen dan die van de moeders. In 2006 waren vaders gemiddeld 34,2 jaar oud bij de geboorte van hun kind en moeders gemiddeld 31,1 jaar.

Bron: CBS

Kraamzorg abonnement