Zoek
Sluit dit zoekvak.
pregnant belly

Sterfte tijdens zwangerschap bijna gehalveerd

Het aantal vrouwen dat sterft voor, tijdens of vlak na de bevalling is de afgelopen 25 jaar wereldwijd gedaald met 44 procent. Moedersterfte nam af van 532.000 gevallen in 1990 tot 303.000 dit jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Verenigde Naties en de Wereldbank.

In 1990 overleden 385 op de 100.000 moeders, nu zijn dat er 216. In de Millenniumdoelen was vastgelegd dat moedersterfte fors teruggedrongen moest worden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt van “echte vooruitgang, hoewel het nog niet genoeg is”.

Verder omlaag
De WHO is ervan overtuigd dat overlijden tijdens de zwangerschap of in het kraambed niet nodig is en dat het aantal in 2030 nog veel lager kan liggen.

Volgens het Bevolkingsfonds van de VN (UNFPA) moet er dan nog heel veel gebeuren. 99 procent gebeurt in ontwikkelingsgebieden, twee derde daarvan in de zuidelijke helft van Afrika. Daar is wel grote vooruitgang te zien, het aantal overleden moeders is teruggebracht van 987 tot 546 op de 100.000 sinds 1990.

De grootste winst is geboekt in Oost-Azië, waar de moedersterfte is afgenomen van 95 tot 27 op de 100.000 geboortes, een daling van 72 procent. In de ontwikkelde landen is de daling 48 procent, van 23 naar 12 sterfgevallen op 100.000 geboortes.

Scholing
Het terugdringen van moedersterfte hangt samen met andere gezondheidspunten die in de Millenniumdoelen worden genoemd. Ook scholing van meisjes en vrouwen is belangrijk, vooral in de meest onderontwikkelde gebieden. “Daardoor worden ze zich bewust van de risico’s die sommige tradities en gebruiken met zich meebrengen voor de vrouwen en hun kinderen”, staat in het rapport.

Het doel voor 2030 is om het sterftecijfer terug te brengen tot minder dan 70 per 100.000 geboortes. Er zijn concrete plannen om de gezondheidszorg sterk te verbeteren. Verder moet er meer worden samengewerkt op verschillende terreinen en moeten mensen mondiger worden gemaakt als het om hun gezondheid gaat.

De aandacht voor moedersterfte moet extra groot zijn tijdens humanitaire rampen en andere situaties waarin zwangere vrouwen extra kwetsbaar zijn en het aantal sterfgevallen zichtbaar toeneemt.

Bron: NOS

Kraamzorg abonnement