Zoek
Sluit dit zoekvak.
babysterfte

Stijgende lijn babysterfte

Zagen we eerst nog een daling in de babysterfte, vanaf 2016 is het aantal baby’s dat rond de geboorte overlijdt weer toegenomen. Babysterfte kan met veel factoren te maken hebben, waaronder een ongezonde levensstijl van of obesitas bij de aanstaande moeder en vroeggeboorte, maar ook laaggeletterdheid, armoede en taalachterstand. Sommige van deze risicofactoren nemen toe, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Babysterfte is veruit het hoogste bij vrouwen onder de twintig en boven de 45 jaar.

Het RIVM geeft aanbevelingen om te organisatie en kwaliteit van de geboortezorg verder te verbeteren, aanbevelingen die tot stand zijn gekomen na interviews met betrokkenen uit het veld.

Tussen 2008 en 2016 daalde babysterfte sterk, mede dankzij een nieuw beleid waarin zorgverleners in de geboortezorg zoals kinderartsen, gynaecologen en kraamverzorgenden meer zijn gaan samenwerken. Rond 2016 stagneerde de daling echter, en sindsdien wordt een stijgende lijn waargenomen.

Volgens geïnterviewden uit het veld liggen kansen om babysterfte te vermijden in het versterken van een gezamenlijk kwaliteitsbeleid, het afschaffen van eigen bijdragen en het sneller kunnen uitwisselen van de juiste gegevens. Verder moet de geboortezorg meer gaan samenwerken met en steun krijgen van de gemeenten, sociale zorg en jeugdgezondheidszorg.

Het advies voor de toekomst is een nog op te richten perinataal monitoring centrum dat meer inzicht kan geven in de landelijke ontwikkelingen in de geboortezorg en de gezondheid van moeder en kind, zodat tijdige bijsturing mogelijk wordt.

Bron: RIVM

Kraamzorg abonnement