Zoek
Sluit dit zoekvak.
KZ 3 2014 tienerzw 3

Stijging aantal tienermoeders

Nederland kent al jarenlang een afname van het aantal tienermoeders. Dit jaar zien we voor het eerst een toename. In 2014 waren er 2429 moeders onder de 20 jaar, in 2015 zijn dat er 2579. Dit is een stijging van ongeveer 6%.

De verschillen tussen regio’s en gemeenten zijn vrij groot, zo blijkt uit de cijfers van het CBS.  Flevoland is de provincie met het hoogste percentage tienermoeders van Nederland. Het aantal huwelijken tussen mensen jonger dan twintig is daar ook bijna twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde.

Mogelijke verklaring
Er zijn nog geen uitspraken te doen over de oorzaken van de landelijke stijging. Mogelijke verklaring is de lichte stijging van het totaal aantal tieners in Nederland (3%). Ook andere veranderingen in de demografische en sociaal-economische samenstelling van de bevolking kunnen van invloed zijn.

Niet iedere tienerzwangerschap is overigens ongewenst. Om iets te kunnen zeggen over het aantal ongewenste zwangerschappen moeten ook de cijfers van het aantal abortussen onder deze leeftijdscategorie bekeken worden. Het geboortecijfer voor tieners in ons land behoort overigens nog steeds tot de laagste ter wereld.

Taboe
Fiom, specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen, merkt in de praktijk dat er onder jongeren een taboe heerst rondom het onderwerp abortus. Dit blijkt ook uit onderzoek dat Fiom samen met Rutgers en SOA AIDS Nederland heeft uitgevoerd. Of dit een directe relatie heeft met het aantal tienermoeders is echter niet met zekerheid te zeggen.

Bekijk het onderzoek

Bron: vakblad Vroeg

Kraamzorg abonnement