Zoek
Sluit dit zoekvak.
teleurgesteld in reactie op brandbrief

Teleurstellende reactie minister Helder op brandbrief kraamzorg

Minister legt de bal terug bij werkgevers en Zorgverzekeraars Nederland

Vakbonden FNV, CNV, FBZ, NU’91 en AVV laten weten teleurgesteld te zijn in de reactie van minister Conny Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op de brandbrief die eind december door de vijf bonden naar de minister werd gestuurd. De vakbonden vrezen dat er op korte termijn geen kraamzorg meer is voor veel moeders en pasgeborenen. De gesprekken tussen vakbonden en werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg voor een nieuwe cao verlopen moeizaam.

De bonden schreven de minister eind december een brandbrief omdat ze vrezen dat de toegankelijkheid van kraamzorg binnenkort niet langer te waarborgen is. En als reactie verwijst de minister nu doodleuk naar de gesprekken tussen Zorgverzekeraars Nederland en de werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg. De minister verwacht dat die partijen er alles aan doen om de kraamzorg toegankelijk te houden. Maar extra geld beschikbaar stellen voor de salarissen die echt omhoog moeten doet de minister niet. De salarissen in de kraamzorg lopen zo’n 10% achter op de salarissen in de ouderenzorg.

De vakbonden wijzen erop dat er nu al 1.000 vacatures open staan die niet opgevuld kunnen worden. Kraamverzorgenden kunnen ook niet tot nauwelijks vakantie opnemen vanwege dit tekort.

Minister spreekt zichzelf tegen

Volgens de vakbonden spreekt de minister zichzelf ook tegen. De minister stelt dat de overheidsbijdrage voor arbeidsvoorwaarden in de zorg, de zogenoemde OVA-ruimte, voldoende zou moeten zijn om de lonen zodanig te verhogen dat ze marktconform zijn. Tegelijkertijd vindt de
minister dat er meer moet gebeuren om de kraamzorg toegankelijk te houden. Wat de bonden betreft komt de minister daar niet mee weg en moet ze actie ondernemen.

84% kraamverzorgenden bereid tot actie

Vorige week publiceerde FNV Zorg & Welzijn de resultaten van een peiling over actiebereidheid onder leden van de FNV die werkzaam zijn in de kraamzorg. Uit deze peiling bleek dat maar liefst 84% bereid is om actie te voeren voor een goede cao. In totaal vulden 897 kraamverzorgenden de peiling in, 665 van hen vulden de vraag over actiebereidheid in.

Vervolg cao-gesprekken

Op donderdag 8 februari zitten vakbonden en werkgevers voor de zesde keer om tafel om te onderhandelen over een nieuwe cao. Er werken ruim 7.800 kraamverzorgenden in loondienst. Het aantal zzp’ers ligt rond de 1.000.

Kraamzorg abonnement