Zoek
Sluit dit zoekvak.
genderstereotype gezin web

Vaak genderstereotype gezin

Door gendernormen in de maatschappij bestaat het beeld dat vrouwen voorrang geven aan de zorg voor hun kind(eren), terwijl de man kostwinnaar is. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat de invloed van genderstereotypen onbewust door kan sijpelen in het oordeel over anderen en de eigen keuzes en gedrag. Zo blijkt dat ouders zich steeds ‘traditioneler’ gedragen wanneer hun kind opgroeit. Uit onderzoek van Lianne Aarntzen blijkt bijvoorbeeld dat moeders vaker thuisblijven als het kind ziek is, terwijl de man doorwerkt. Ook voelen vrouwen zich eerder schuldig als ze moet kiezen tussen werk of familie.

Bron: Universiteit Utrecht

Kraamzorg abonnement