Search
Close this search box.
baby 408262 960 720

“Vaccineer alle jonge kinderen tegen rota-virus’

De Gezondheidsraad adviseert jonge kinderen te vaccineren tegen rotavirus. Het betreft in ieder geval kinderen die te vroeg geboren zijn, een laag geboortegewicht hebben of een aangeboren afwijking. Voor deze kinderen zijn de gevolgen van een rota-infectie het ernstigst. Meer gezondheidswinst valt te behalen door alle kinderen te vaccineren. Nadeel is dat deze optie bij de huidige vaccinprijzen niet kosteneffectief is. Dat schrijft de raad aan de minister van VWS.

Rotavirus is zeer besmettelijk en veroorzaakt bij jonge kinderen koorts, braken en diarree. Jaarlijks moeten 2.500 tot 4.700 kinderen met uitdrogingsverschijnselen behandeld worden in het ziekenhuis. Ook sterven jaarlijks vijf tot zeven kinderen aan een rotavirusinfectie. Hierbij gaat het vooral om kinderen die toch al kwetsbaar zijn, omdat ze te vroeg geboren zijn, een laag geboortegewicht hebben of een aangeboren afwijking (risicogroepen).

Er zijn twee orale vaccins op de markt. Vaccinatie is effectief: het vermindert het aantal ernstige infecties en ziekenhuisopnames met 85%. Nadeel is dat er een verband is tussen vaccinatie en een licht verhoogd risico op een invaginatie van de darm (geblokkeerde darmpassage) in de eerste week na vaccinatie. Bij tijdig ingrijpen is een invaginatie goed te behandelen. Omdat de kans op deze bijwerking zeer klein is en vaccinatie veel gezondheidswinst oplevert, weegt het nut volgens de raad op tegen het risico. Ouders en zorgverleners moeten goed voorgelicht worden over dit zeer kleine risico, wat de symptomen zijn en wanneer te handelen.

De Gezondheidsraad adviseert om in ieder geval kinderen uit risicogroepen te vaccineren. Daarmee wordt vrijwel alle sterfte door rotavirus voorkomen en tussen 250 en 450 ziekenhuisopnames per jaar. Deze aanpak is bovendien kostenbesparend. De Gezondheidsraad is ook positief over vaccinatie van alle kinderen via het Rijksvaccinatieprogramma. Algemene vaccinatie is niet kosteneffectief (bij de huidige vaccinprijzen), maar levert wel de meeste gezondheidswinst op: dit voorkomt vrijwel alle sterfte door rotavirus en 1.900 tot 3.400 ziekenhuisopnames per jaar. Door algemene vaccinatie kan groepsbescherming ontstaan, waardoor ook kinderen jonger dan 3 maanden beschermd kunnen worden (die te jong zijn om volledig te vaccineren). Dat is ook gunstig voor kinderen uit risicogroepen.

Bron: persbericht Gezondheidsraad

Kraamzorg abonnement