Zoek
Sluit dit zoekvak.

Vaders 3 dagen extra verlof

Het betaalde kraamverlof voor partners van vrouwen die net zijn bevallen, wordt in 2019 uitgebreid van twee naar vijf dagen. Partners hebben nu nog recht op twee dagen betaald vrij, daarna kunnen ze drie dagen onbetaald ouderschapsverlof opnemen.

Over uitbreiding van het verlof wordt al jaren gesproken. Werkgeversorganisaties waren lang tegen vanwege de kosten. Nederland heeft in Europa samen met Ierland en Zwitserland de slechtste verlofregeling van Europa. Het percentage mannen dat na de geboorte van hun kinderen onbetaald verlof opneemt is in 2015 bijna verdubbeld ten opzichte van tien jaar geleden, maar vakbond FNV stelt dat Nederland wat betaald verlof betreft nog ‘hopeloos achterloopt’.

Het aantal mensen dat behoefte had aan verlof maar dit niet opnam, is de afgelopen tien jaar nauwelijks verminderd. Voor vaders is de belangrijkste reden dat het opnemen van verlof slecht is voor hun carrière, vrouwen zeggen dat het voor hen financieel niet haalbaar is. Andere redenen om geen ouderschapsverlof op te nemen zijn onbekendheid met de regelingen of de afwezigheid van goede kinderopvang.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) legt namens het kabinet nu een wetsvoorstel voor aan de Raad van State. Het kraamverlof wordt via de werkgever aangevraagd bij het UWV.

Kraamzorg abonnement