Zoek
Sluit dit zoekvak.
KZ 3 2015 compleet DEF NEW 34 1

Verdeling tussen werk en zorg

In één op de tien gezinnen hebben ouders de zorg- en werktaken gelijk verdeeld. Bij een kwart van de gezinnen werd de wens uitgesproken zorg- en werktaken gelijk te verdelen. Maar bij bijna vijf op de tien gezinnen werkt de man meer en heeft de vrouw meer zorgtaken en huishoudelijk werk.

Mannen en vrouwen denken bijna hetzelfde over hoe betaald werk en zorg voor het kind verdeeld zou moeten zijn. Wel vinden meer mannen dan vrouwen dat een vrouw geschikter is om kleine kinderen op te voeden (35 tegen zestien procent).

Na de geboorte van het eerste kind stopt 45 procent van de moeders met werken of gaat minder werken. De meeste moeders van kinderen jonger dan achttien jaar werken twintig tot 35 uur per week, zit het jongste kind op de middelbare school dan werken de meeste moeders 35 uur per week of voltijds. Dat zijn iets meer moeders dan wanneer het kind de basisschool volgt.

De meeste vaders blijven voltijd werken, ook als ze voor het eerst vader zijn geworden.

Tweederde van de Nederlandse bevolking van zestien jaar of ouder vindt dat twee tot drie dagen per week naar de kinderopvang niet goed is voor baby’s tot één jaar. Is een kind één tot twee jaar oud, dan vindt de helft van de bevolking het niet goed door het kind. Is het kind twee tot en met drie jaar, dan vindt driekwart van de bevolking dat een paar dagen per week kinderopvang wel goed is voor het kind.

Bron: cbs.nl 

Kraamzorg abonnement