Search
Close this search box.
minder tijd voor client W

Verloskundigen hebben minder tijd voor cliëntgebonden taken

In 2021 zijn er meer praktiserende verloskundigen (3940) dan in het jaar daar voor (3740). In de afgelopen jaren zien we een stijgende lijn in de aantallen verloskundigen. Er is in de afgelopen jaren wel een dalende lijn zichtbaar in de instroom bij de opleiding, waardoor de vergrijzing binnen het vak doorzet.

De verloskundigen die in het afgelopen jaar zijn gestopt zijn andere functies binnen de verloskunde gaan vervullen. Zij gaven verzwaarde werkomstandigheden zoals onregelmatige diensten, werksfeer, motivatie, regelgeving en werkdruk op als reden voor vertrek.

Hoewel er dus meer verloskundigen bij zijn gekomen is het aantal verloskundigen dat fulltime werkt gedaald naar 44 procent in 2021 tegen 51 procent in 2020. De gemiddelde werkweek van 36,6 uur is wel stabiel gebleven. Alle verloskundigen doen bovenop hun reguliere werkweek bereikbaarheidsdiensten en ongeveer de helft heeft achterwacht diensten.

Tijdsbesteding aan niet cliëntgebonden taken zoals bijscholing en administratie, is wel toegenomen in 2021. In 2018 was de tijdsbesteding aan cliëntgebonden taken bijna 82 procent, in 2021 is dit 71 procent. Dit is een trend binnen veel beroepsgroepen in de zorg.

Bron: Nivel.nl 

 

Kraamzorg abonnement