Search
Close this search box.
vernietiging van dossiers over interlandelijke adopties

Vernietiging dossiers interlandelijke adopties

De vernietiging van dossiers over interlandelijke adopties, gedaan door het ministerie van Justitie en Veiligheid, was niet in lijn met de Archiefwet. Dat is het resultaat van het rapport ‘Vernietiging van adoptie dossiers. Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden, voorheen directie Kinderbescherming’. Dit meldt de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

In 1983 en 1999 zijn dossiers van de Directie Kinderbescherming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid vernietigd. Na vragen van geadopteerde heeft de inspectie onderzocht of deze vernietiging gedaan is volgens de Archiefwet. De vernietiging vond plaats op basis van de bewaartermijn van vijf jaar. Deze termijn was echter niet vastgesteld volgens de destijds geldende bepalingen uit de archiefwetgeving. Naleving van de bepalingen was belangrijk geweest om belangen mee te wegen van de ‘recht- en bewijszoekende burger’. Daarnaast heeft de inspectie meer tekortkoming geconstateerd bij het beheer en de vernietiging van de dossiers.

In het rapport staan aanbevelingen aan het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Nationaal Archief, gericht op een beter beheer van de bewaarde dossiers.

Bron: https://www.inspectie-oe.nl/publicaties/rapport/2023/07/27/vernietiging-van-adoptiedossiers-bij-het-ministerie-van-justitie-en-veiligheid

Kraamzorg abonnement