Zoek
Sluit dit zoekvak.

vertrouwen in opvoeden van groot belang

Het vertrouwen dat moeders hebben in hun eigen opvoedvaardigheden is belangrijk voor positief opvoedgedrag en de ontwikkeling van het kind. Opvoedvertrouwen speelt een belangrijk rol in hoe moeders omgaan met uitdagingen in het ouderschap.

Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Juliëtte Cassé aan de VU. Cassé onderzocht verschillende situaties waarin opvoedvertrouwen belangrijk kan zijn voor ouders: al dan niet het krijgen van een tweede kind, het huilen van een baby, conflict en geweld in het gezin en ontevredenheid over de partner. Specifiek keek zij naar factoren die samen met opvoedvertrouwen de veerkracht in moeders kunnen verklaren. Sommige moeders blijken namelijk onder moeilijke omstandigheden beter te functioneren dan andere moeders. Cassé: “Meer kennis over de omstandigheden waaronder opvoedvertrouwen bijdraagt aan veerkracht in moeders is essentieel voor de ondersteuning en hulp aan moeders in uitdagende opvoedingsomstandigheden.”

Verschillen
De mate van opvoedvertrouwen hangt op meerdere manieren samen met de mate van veerkracht van moeders. Hierbij speelt het hebben van veel zelfcontrole een belangrijk rol. Zo blijkt dat moeders die vanwege probleemgedrag in hun jeugd in een gesloten instelling woonden en in volwassenheid thuis conflict en geweld meemaakten, een hoger opvoedvertrouwen hadden als zij beschikten over meer zelfcontrole. Moeders in dezelfde situatie maar met minder zelfcontrole hadden een lager opvoedvertrouwen. Opvallend is dat het opvoedvertrouwen van ouders zonder risicoachtergrond, minder veerkrachtig bleek te zijn wanneer ouders eerst werden blootgesteld aan positieve verbale aanmoediging en daarna aan falen tijdens een computertaak.

Veerkracht
Nare ervaringen in de jeugd of slechte omstandigheden in het huidige gezinnen kunnen het goed opvoeden van kinderen bemoeilijken, maar maken het niet onmogelijk. Veel moeders beschikken over voldoende veerkracht. Moeders die zich bevinden in een gezin waar onrust en conflict is, kunnen baat hebben bij een zelfcontrole training om die veerkracht te vergroten. Cassé: “Dit zou kunnen helpen om zich als ouder staande te houden ondanks relatieproblemen. Daarnaast laten mijn bevindingen zien dat hulpverleners moeten oppassen om moeders alleen verbaal aan te moedigen door te zeggen dat ze goede ouders zijn. De confrontatie met de opvoedpraktijk komt daardoor harder aan. Het lijkt beter om moeders reële succeservaringen te laten opdoen.”

Bron: vakblad Vroeg

Kraamzorg abonnement