Search
Close this search box.
doodgeboren

Wetswijziging bestaansrecht doodgeboren kinderen

”Komt een kind dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan”, schreef Paroolcolumniste Roos Schlikker in 2015, die zelf haar dochter verloor. “De wet bepaalt dat mijn dochter niet bestaat.”
Schlikker was een van de ruim 80.000 mensen die een petitie tekenden om registratie mogelijk te maken. “Sinds vanmiddag is de wetswijziging er echt, echt door. En dat is heel erg mooi”, laat ze weten via Instagram.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Wet Basisregistratie personen (BRP). Hierdoor wordt het mogelijk om levenloos geboren kinderen in de basisregistratie op te nemen en op die manier bestaansrecht te geven.

Dit geldt ook voor kinderen waarvoor een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het moment van de aangifte niet in leven was. Het kabinet verwacht dat jaarlijks meer dan vijfhonderdvijftig ouders hun doodgeboren kind zullen opgeven.

De wetswijziging is het gevolg van jarenlange strijd van een grote groep ouders van wie het kindje levenloos ter wereld kwam. Die ouders komen niet in aanmerking voor een uitvaartverzekering en veel van hen ervaren het als een groot emotioneel gemis dat ze hun baby niet kunnen laten registreren.

Vorig jaar besloot het kabinet dat ouders die dat willen, de naam van hun overleden kindje kunnen laten bijschrijven in het personenregister. Zodoende blijft het kind altijd zichtbaar bij de gezinssamenstelling in officiële documenten. Nu is het niet mogelijk om doodgeboren kinderen bij te laten schrijven in de BRP.

Volgens het CBS worden in Nederland jaarlijks ongeveer vijfhonderd kinderen doodgeboren na een zwangerschap van 24 weken of meer. Het kabinet verwacht dat de helft van die groep ouders hun kind wil laten registreren in de BRP.

Van de 30.000 miskramen (tot 20 weken) schat het kabinet dat ongeveer 300 keer een verzoek tot inschrijving zal worden gedaan. De inwerkingtreding staat gepland voor 3 februari 2019.

Bron: Het Parool

Kraamzorg abonnement