Search
Close this search box.
Boek wiegendood W V2

Wiegendood behoeft hernieuwde aandacht

Gelukkig horen we het niet meer zo vaak als 40 jaar geleden, maar toch zijn er nog zo’n 20 tot 30 wiegendoodbaby’s per jaar in Nederland! Door bewustwording en het opvolgen van de adviezen voor veilig slapen kunnen veel wiegendoodgevallen in de toekomst worden voorkomen. Een nieuw boek ‘Wiegendood: Kennis en praktijk’ is gepubliceerd als naslagwerk dat de meest actuele wetenschappelijk onderbouwde kennis presenteert.

Het boek over wiegendood uit 2002 was toe aan vernieuwing. Het vernieuwde boek is een oproep om ouders te behoeden voor wiegendood van hun baby door hen goed en oprecht te informeren hoe ze de kans hierop kunnen verkleinen. De doelgroep voor dit boek is daarom breed: alle professionals die werken met baby’s en ouders.

Wiegendood komt nog steeds voor in Nederland. Prof. dr. Guus de Jonge was in 1987 degene die de ‘grote ommekeer’ bewerkstelligde. Op zijn advies werd vanuit alle consultatiebureaus aan ouders aanbevolen de baby’s niet op de buik te slapen te leggen. Landelijk daalde de wiegendoodincidentie enorm: van ongeveer 200 gevallen per jaar naar 20 tot 30 gevallen tegenwoordig.

Niettemin is het slapen van baby’s in buikligging nog steeds een belangrijke risicofactor voor wiegendood. Het slapen in het bed bij de ouders (bedsharing) is tot 4 maanden risico verhogend, terwijl het delen van de ouderlijke slaapkamer – zonder het bed te delen – risico verlagend is. Ook de slaapzak, die in Nederland veel gebruikt wordt, kan het risico op wiegendood sterk verlagen. Kwetsbare groepen met weinig gezondheidsvaardigheden, waaronder sommige nieuwkomers, kennen de risicofactoren niet altijd. Vanuit de verloskunde, kraamzorg en de Jeugdgezondheidszorg moeten we hen actief en gericht blijven adviseren.

Juist omdat ouders de adviezen kennen en goed opvolgen komt wiegendood zo weinig voor in Nederland. Nieuwe trends helpen op dit moment niet mee. Via sociale media en influencers krijgen ouders foto’s te zien waarop baby’s op en onder zachte dekbedden en kussens liggen, op de bank of sofa slapen, of slapend in buikligging. Als ze de veilig slapen adviezen niet kennen, kunnen ouders denken dat buikligging en samenslapen in één bed of op hetzelfde oppervlak de norm is. En dat is en blijft onveilig.

Jan Dulles, zanger 3JS, verloor in 2020 plotseling en onverwachts zijn dochtertje van 3 maanden oud en schreef het voorwoord van het boek. Bij zijn dochter werd een oorzaak voor het overlijden gevonden, dat is bij wiegendoodbaby’s niet het geval. Jan Dulles beschrijft treffend wat het plotselinge verlies voor hem en zijn vrouw heeft betekend en hoe de omgeving hen daarbij heeft gesteund.

De Vereniging Ouders van Wiegendoodkinderen heeft het initiatief genomen tot het herschrijven van dit boek en het fonds DUS-I van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft financieel bijgedragen.

Het boek is bedoeld voor een brede doelgroep: kinderartsen, jeugdartsen, huisartsen, kinderneonatologie- en jeugdverpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, gynaecologen, verloskundigen, kraamverzorgenden, psychologen, pedagogen, pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en gastouders, forensisch artsen, mortuarium medewerkers, (kinder)patholoog-anatomen, leerling-verpleegkundigen, coassistenten en onderzoekers.

 

U kunt dit boek thuis ontvangen door uw adresgegevens te mailen naar info@wiegendood.org, dan zal het tegen betaling van verzendkosten naar u worden opgestuurd.

Auteurs: Ir. Floortje Kanits, dr. Magda Boere-Boonekamp, dr. Monique L’Hoir, ir. Dirk Ploegmakers, dr. Ben Semmekrot

Een uitgave van de Vereniging Ouders van Wiegedoodkinderen en  de Expertisegroep Wiegendood van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, 2022

ISBN 9789090356303

Kraamzorg abonnement