Zoek
Sluit dit zoekvak.

Woonplaats ouders niet op geboorteakte

Minister Van der Steur voelt er niets voor om de woonplaats van de ouders op de geboorteakte van een kind te vermelden. In antwoord op Kamervragen schrijft hij dat er geen enkele aanleiding is om de wet hiervoor aan te passen.

D66-Kamerlid Koser Kaya opperde dat veel ouders hun woonplaats op het paspoort vermeld willen zien in plaats van de gemeente van het ziekenhuiswaar hun baby toevallig ter wereld kwam. Volgens haar is die wens actueel, omdat mensen minder vaak dan vroeger thuis bevallen.

Van der Steur wijst op de Code Napoléon die in 1804 werd ingevoerd. Daarbij werd de registratie van de belangrijkste feiten in een mensenleven, zoals geboorte en sterfte, in handen van gemeenten gelegd. Het uitgangspunt was dat de gegevens feitelijk juist moeten zijn en dat iedereen erop moet kunnen vertrouwen, schrijft hij.

Identificerende waarde
De minister zegt er begrip voor te hebben dat mensen een directe band hebben met hun omgeving, en dat zij die willen doorgeven aan hun kinderen. Maar volgens hem hoeft dat niet per se via een vermelding op de geboorteakte.

“Ik kan de visie dat vermelding van de woonplaats een sterkere identificerende waarde zou hebben dan de vermelding van de geboorteplaats niet delen. De geboorteplaats is immers een uniek en vaststaand gegeven, terwijl de woonplaats in de loop van een mensenleven, soms veelvuldig, aan wijziging onderhevig is.”

In 2011 zijn ook Kamervragen gesteld over de vermelding van de woonplaats op de geboorteakte. Van der Steurs voorganger liet zich toen adviseren over onder meer de internationale gevolgen. Volgens de minister is toen gebleken dat aanpassen van de wet tot aanzienlijke bezwaren leidt. “Daarbij is in het bijzonder de rechtszekerheid in het geding.”

Bron: NOS

Kraamzorg abonnement